Trang thông tin dành cho đối tác là Nhà cung cấp

Chúng tôi đang chuyển đổi quy trình

Chúng tôi đang thực hiện việc thay đổi quy trình nội bộ ứng dụng công nghệ điện tử giúp cho việc giao dịch của Nhà cung cấp với chúng tôi được đơn giản và hiệu quả hơn.

Từ Tháng 4/2021, RMIT sẽ sử dụng nền tảng Workday để quản lý quy trình mua hàng và thanh toán.

Điều này có ý nghĩa gì?

Việc chuyển sang Workday sẽ thấy những thay đổi sau

 • Tất cả các nhà cung cấp phải cung cấp thông tin hồ sơ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)
 • Tất cả các nhà cung cấp phải xác nhận Bộ Quy tắc Ứng xử Nhà cung cấp của RMIT
 • Chính sách 'Không PO, Không thanh toán’ của RMIT Việt Nam sẽ được áp dụng nghiêm ngặt hơn
 • Việc thanh toán được thực hiện nhanh hơn và đơn giản hơn

 Các lưu ý khác

 • Trên đây là những yêu cầu để tiếp tục là nhà cung cấp của RMIT Việt Nam
 • Nếu bạn là nhà cung cấp hiện đã ký hợp đồng, mức giá và điều khoản hợp đồng vẫn giữ nguyên
 • Bạn vẫn là chủ sở hữu dữ liệu của mình và dữ liệu đó sẽ luôn được bảo mật về mặt thương mại.
 • Không có thay đổi nào đối với cách bạn tương tác với RMIT Việt Nam, cũng như không có yêu cầu bạn phải tải xuống hoặc truy cập vào Workday

Những lợi ích là gì?

Workday sẽ

 • Đảm bảo nhân viên RMIT mua hàng đúng với quy định của các hợp đồng đã thỏa thuận
 • Giảm rủi ro thanh toán chậm
 • Giảm bớt các hoạt động quản trị khi giao dịch với RMIT
 • Với việc thực thi chính sách 'Không PO, không thanh toán’ của RMIT, đơn đặt hàng sẽ được đảm bảo đã được đúng người chấp thuận thông qua quy trình làm việc tự động
 • Chính sách nội bộ yêu cầu người mua hàng của RMIT phải nhanh chóng nhận các sản phẩm và dịch vụ đã giao, kích hoạt thanh toán hóa đơn nhanh chóng. 

Nhà cung cấp cần chuẩn bị gì? 

 • Vui lòng hoàn thành đơn Đăng ký nhà cung cấp đã được RMIT Việt Nam gửi đến bằng thứ điện tử
 • Hỗ trợ chính sách 'Không PO, không thanh toán' của RMIT và giảm nguy cơ bị chậm thanh toán bằng cách không xử lý bất kỳ đơn đặt hàng nào mà không được cung cấp PO hoặc số PO tại thời điểm đặt hàng.
 • Liên hệ Bộ phận hỗ trợ CNTT để đưa địa chỉ email sau vào danh sách email hợp lệ: Procurement@rmit.edu.vn.
 • Vui lòng chia sẻ thông tin này cho các cá nhân (có liên quan) trong tổ chức của bạn để biết về sự thay đổi này. 

Các thông tin khác

Nếu quý đối tác có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ: procurement@rmit.edu.vn