Trích dẫn tài liệu tham khảo

Trích dẫn tài liệu tham khảo

Tránh đạo văn

Sinh viên Đại học RMIT Việt Nam buộc phải tuân thủ chặt chẽ các quy tắc trích dẫn tài liệu tham khảo khi làm bài tập hoặc nghiên cứu nhằm tránh tình trạng đạo văn, đồng thời tôn trọng ý tưởng của tác giả.

Hướng dẫn cách trích dẫn tài liệu tham khảo của RMIT Việt Nam

Sinh viên Đại học RMIT Việt Nam phải trích dẫn tài liệu tham khảo theo “Hướng dẫn trích dẫn tài liệu kiểu Harvard” (yêu cầu đăng nhập), trừ khi được giảng viên yêu cầu trích dẫn theo kiểu khác.

Tập huấn về trích dẫn tài liệu tham khảo

  • Thư viện Đại học RMIT Việt Nam mở các buổi tập huấn và tư vấn (yêu cầu đăng nhập) về trích dẫn tài liệu tham khảo, cũng như hướng dẫn sử dụng phần mềm Endnote dùng trong trích dẫn tài liệu tham khảo.
  • Sinh viên có thể đăng ký tham gia tập huấn hoặc hỏi nhân viên thư viện, hoặc yêu cầu một buổi tư vấn về trích dẫn tài liệu tham khảo.

Thông tin hữu ích khác

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo của RMIT

Endnote: Phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo