Trải nghiệm Sinh viên

Trải nghiệm Sinh viên

Với mong muốn đem lại cho sinh viên những trải nghiệm học tập khó quên, RMIT có đa dạng các dịch vụ hỗ trợ để giúp bạn nhanh chóng thích nghi và có thời gian đại học tươi đẹp nhất.