Trải nghiệm học tâp toàn cầu

Trải nghiệm học tâp toàn cầu

Học tập ở nước ngoài mang lại cho bạn cơ hội hòa nhập vào những nền văn hóa khác biệt, trải nghiệm các món ăn và phong tục thú vị, mở rộng kết nối bạn bè và khám phá một quốc gia đầy mới mẻ.

Nhập học tại RMIT Việt Nam đồng nghĩa với việc biến thế giới thành lớp học của chính bạn: Bạn có thể chọn học một khóa học ngắn hạn ở nước ngoài, học một hoặc hai kỳ học tại một trong hơn 200 đại học liên kết với RMIT, hoặc cũng có thể chuyển tiếp và hoàn tất chương trình học tại RMIT ở Úc. Mọi sinh viên đều có thể lựa chọn được chương trình phù hợp với kế hoạch học tập và nhu cầu trải nghiệm của riêng mình.

Chương trình dành cho sinh viên RMIT Việt Nam

Dành cho sinh viên hiện tại của RMIT Việt Nam mong muốn theo học tại một trường đại học khác trong một hoặc hai học kỳ

Khám phá thế giới

Chương trình dành cho sinh viên quốc tế

Dành cho sinh viên quốc tế mong muốn theo học tại RMIT Việt Nam trong một hoặc hai học kỳ 

Hãy đến Việt Nam