Tin hoạt độngThỏa thuận mở rộng giáo dục chuyên ngành Kế toán tại Việt Nam

Thỏa thuận mở rộng giáo dục chuyên ngành Kế toán tại Việt Nam

Thứ hai, 7 Tháng 9, 2009 - 16:18
Tổng Giám đốc RMIT Việt Nam Giáo sư Merilyn Liddell và Tổng Giám đốc CPA Úc Ông Geoff Rankin

Theo thỏa thuận mang tính lịch sử này, hai bên sẽ cùng phối hợp để đẩy mạnh hoạt động đào tạo chuyên ngành kế toán tại Việt Nam.

Tổng Giám Đốc RMIT Việt Nam, Giáo sư Merilyn Liddell phát biểu rằng RMIT đánh giá cao cơ hội cộng tác cùng CPA trong việc phát triển chuyên ngành kế toán tại Việt Nam.

"Hiện nay, việc các kế toán viên tham gia những buổi họp quan trọng của ban quản lý hoặc nắm giữ các vị trí quản lý cao cấp không còn là việc hiếm thấy," Giáo sư Liddell nói."Trong bối cảnh thế giới kinh doanh, đầu tư nước ngoài và hội nhập toàn cầu ngày càng mở rộng, vai trò của các kế toán viên đang ngày càng được nâng cao. Kế toán viên nắm vai trò chủ chốt trong quá trình ra quyết định của mọi tổ chức.

"RMIT Việt Nam đã đào tạo bằng Cử nhân Kinh doanh (chuyên ngành Kế toán) từ năm 2008. Chương trình này cung cấp sự kết hợp độc nhất của giáo trình quốc tế và chương trình đào tạo mang tính ứng dụng tại Việt Nam."

Tổng Giám Đốc CPA Úc, ông Geoff Rankin, phát biểu rằng Thỏa thuận Ghi nhớ giữa CPA Úc và RMIT Việt Nam sẽ làm tăng thêm cơ hội giáo dục chất lượng cao mà RMIT đã mang lại cho sinh viên chuyên ngành tài chính và kinh doanh tại Việt Nam.

"Cả hai bên đều muốn cống hiến cho sự phát triển của chuyên ngành kế toán tại Úc và Việt Nam", Ông Rankin nói.

"Chuyên viên kế toán chất lượng cao với sự am hiểu thấu đáo về đạo đức nghề nghiệp, quản lý, quy định và quản lý chiến lược có vai trò quan trọng trong môi trường tài chính hiện nay.

"Chúng tôi cùng chia sẻ mối quan tâm chung trong việc phát triển chuyên ngành kế toán, đặc biệt là duy trì và củng cố các tiêu chuẩn nghề nghiệp và giáo dục cũng như quốc tế hóa chuyên ngành này."

Ông Rankin phát biểu rằng việc giới chuyên môn ngày càng hướng tới các tiêu chuẩn toàn cầu trong kế toán và kiểm toán đã tạo cơ hội lớn cho các tổ chức chuyên nghiệp cùng cộng tác và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn của họ.

"Thỏa thuận Ghi nhớ với RMIT nhận diện bước đầu các lĩnh vực cùng hợp tác bao gồm các chương trình học bổng, cơ hội thông tin và học tập cũng như các hội thảo chuyên đề. Chúng tôi mong chờ được làm việc chặt chẽ cùng sinh viên RMIT và Việt Nam."