Tin hoạt độngBản tin nội bộ - Số 19, tháng 3, 2009

Bản tin nội bộ - Số 19, tháng 3, 2009

Thứ ba, 31 Tháng 3, 2009 - 16:06

Đầu năm 2009 mang đến nhiều tin tức tốt đẹp. Giáo sư James Barber từ đại học RMIT Melbourne được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc của đại học RMIT Việt Nam cho đến tháng Sáu năm nay. Đại học RMIT Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng lần thứ sáu liên tiếp và giải thưởng Thương mại Dịch vụ Hàng đầu lần thứ hai liên tiếp.