Tin hoạt động

Tin hoạt động

23 Tháng 1, 2018
Bài viết dưới đây được trích từ bài phỏng vấn Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng RMIT Việt Nam, được đăng trên báo Sinh viên Việt Nam (SVVN) vào ngày...
12 Tháng 1, 2018
Theo báo cáo tháng 12/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 13,5 triệu người Việt Nam (tương đương khoảng 15% dân số) được chẩn đoán là có vấn...
09 Tháng 1, 2018
Một nhóm các nhà nghiên cứu RMIT Việt Nam bắt đầu tạo kho lưu trữ về cuộc sống trong những con hẻm ở Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
20 Tháng 12, 2017
Chi hội Cựu sinh viên Truyền thông và Thiết kế vừa ra mắt tháng trước nhằm hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Truyền thông và Thiết kế tạo dựng cộng...
09 Tháng 2, 2018
Theo sinh viên ngành Truyền thông (Truyền thông chuyên nghiệp) Nguyễn Nhật Anh, chúng ta còn chưa coi trọng nhiều điều trong dịp Tết.
07 Tháng 2, 2018
Sáu sinh viên Đại học RMIT Melbourne đầu tiên đã hoàn tất chương trình Thực tập quốc tế của RMIT Việt Nam.
05 Tháng 2, 2018
Theo Phó hiệu trưởng (Phụ trách đào tạo) RMIT Việt Nam Giáo sư Beverly Webster, các kỳ thi không còn phù hợp với cách dạy và học của thế kỷ 21.
02 Tháng 2, 2018
Bài viết này là phần hai của loạt hai bài phỏng vấn trích từ bài phỏng vấn Giáo sư Gael McDonald, Hiệu trưởng RMIT Việt Nam, đăng trên báo Sinh viên...
02 Tháng 2, 2018
Những tác phẩm sáng tạo của sinh viên Khoa Truyền thông và Thiết kế khiến người tham dự triển lãm cuối khóa phải trầm trồ.