Ông Lê Minh Khánh

Ông Lê Minh Khánh

Ông Lê Minh Khánh - Giám đốc Tài chính
Bộ phận/ Khoa: 
Điều hành (Vận hành tổ chức)
Phòng/ban: 
Phòng Tài chính Kế toán
Chức vụ: 
Giám đốc Tài chính; Quyền giám đốc Điều hành (Vận hành tổ chức)
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300
Bằng cấp: 
Thạc sĩ Kế toán Quốc tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Ông Lê Minh Khánh

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức quốc tế, ông Khánh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính tại RMIT Việt Nam từ năm 2012.

Vai trò của ông tại RMIT Việt Nam là bảo đảm tuân thủ trong tài chính của trường bằng việc chuẩn bị các báo cáo chất lượng và kịp thời.

Ông đồng thời dẫn dắt quá trình phát triển trong kinh doanh của RMIT Việt Nam, đưa ra các lựa chọn kinh doanh mang lại lợi nhuận cho trường.

Trước khi làm việc tại RMIT Việt Nam, ông Khánh là Giám đốc Tài chính của Triumph Internaional tại Việt Nam.

Trước đó, ông Khánh công tác tại công ty điện tử quốc tế Siemens Việt Nam, nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trong vòng 17 năm gắn bó với tổ chức này. Công việc ông phụ trách tại Siemens Việt Nam gồm quản lý sự tuân thủ, chuỗi cung ứng, các dự án thương mại và giao dịch trong cương vị Giám đốc Tài chính Việt Nam. Để hỗ trợ cho công việc, ông cũng được tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên môn cấp cao, chủ yếu tại Châu Âu.