Ông Jake Heinrich

Ông Jake Heinrich

Ông Jake Heinrich, Trưởng khoa Ngôn ngữ & tiếng Anh
Bộ phận/ Khoa: 
Khoa Ngôn ngữ & tiếng Anh
Chức vụ: 
Trưởng khoa Ngôn ngữ & tiếng Anh
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300
Bằng cấp: 
Cử nhân, Thạc sĩ Giáo dục (TESOL), Đại học Công nghệ Queensland; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học RMIT
Ông Jake Heinrich

Trong vai trò Trưởng khoa Ngôn ngữ & tiếng Anh, ông Heinrich chịu trách nhiệm lãnh đạo khoa đem đến những chương trình ngôn ngữ cho sinh viên.

Ông gia nhập Đại học RMIT Việt Nam từ năm 2016. Trước đó, ông làm việc tại Hãng tin ABC (Úc) và lãnh đạo quá trình số hóa hàng loạt sản phẩm giáo dục của ABC Quốc tế ở thị trường quan trọng ngoài nước. Ông cũng dẫn dắt việc phát triển nội dung học tiếng Anh số cho kênh giáo dục trên mạng xã hội lớn nhất tại Úc.

Trước đó, ông Heinrich giữ trọng trách Giám đốc điều hành cho trường Kaplan Higher Education tại Việt Nam, xúc tiến quan hệ hợp tác song phương và cộng tác nhằm cung cấp các sản phẩm giáo dục cũng như cách thực hiện cho các đối tác tại Việt Nam, và giữ vai trò Giám đốc Phát triển kinh doanh tại ILA Việt Nam quản lý trung tâm du học và khoa kinh doanh.

Ông cũng giảng dạy tại Đại học Queensland, dạy chương trình Chứng chỉ quốc tế về Quản lý giảng dạy ngôn ngữ tại Trung Quốc, Việt Nam và Úc.

Ông Heinrich có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai; ông đã dạy tại Úc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Mexico, Campuchia và Việt Nam.

Quan tâm hiện nay của ông Heinrich là công nghệ trong giáo dục và đặc biệt trong dạy ngoại ngữ. Theo đó, ông dẫn dắt một nhóm giảng viên phát triển và bổ sung nội dung số cũng như giáo án số trong các chương trình học tiếng Anh tại RMIT Việt Nam.