Tích cực học tập và học tập suốt đời

Tích cực học tập và học tập suốt đời

Học tập suốt đời

Sinh viên tốt nghiệp Đại học RMIT sẽ là những người tích cực học hỏi và học hỏi suốt đời, nhằm nâng cao kiến thức và kĩ năng chuyên môn để phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp và hoàn thiện bản thân.

Minh chứng cho đặc điểm này

  • Tích cực và ý thức trách nhiệm cao cá nhân đối với việc học.
  • Thể hiện sự chủ động và tự nỗ lực trong các vấn đề liên quan đến việc học.
  • Thích nghi với việc học tập không ngừng để  tìm cách hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.
  • Áp dụng tư duy phê bình và chủ động xây dựng mục tiêu học tập.
  • Tiếp nhận, đánh giá thông tin và những vấn đề liên quan đến những công việc và dự án cụ thể.
  • Áp dụng kiến thức và kĩ năng một cách linh hoạt, phù hợp và ý nghĩa.
  • Thể hiện một sự cam kết duy trì và liên tục học tập các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp và các vấn đề cá nhân.
  • Có thái độ ôn hòa đối với những sai lầm khi đưa ra ý tưởng mới, nhận ra sự hữu ích của những sai lầm trong việc mở ra tính khả thi cho một hướng đi mới.

Khám phá các đặc điểm nổi bật khác của sinh viên RMIT