Sự kiện tại Đại học RMIT Việt NamHọc bổng cho sinh viên RMIT kỳ 3.2017

Học bổng cho sinh viên RMIT kỳ 3.2017

10 suất học bổng sẽ được trao cho sinh viên hiện đang học tại RMIT Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc.

Thông tin chi tiết

Ngày và giờ
Thứ bảy, 15 Tháng 7, 2017 - 23:30
Loại sự kiện
Cuộc thi

Học bổng kỳ 3.2017 được mở cho sinh viên hiện đang theo học chương trình cử nhân tại Đại học RMIT Việt Nam.

Hạn chót: 15/7/2017

Giá trị học bổng sẽ được áp dụng từ kỳ 3-2017.

Tìm hiểu thêm về điều kiện nộp hồ sơ và tiêu chí xét học bổng.

Nếu bạn có câu hỏi về hồ sơ học bổng của mình, hoặc kết quả học bổng, vui lòng liên hệ với Điều phối viên chương trình học bổng qua .