Học bổng Thạc sĩ MIB và MBA

Ngày mở đăng kí

03/12/2021

Hạn nộp hồ sơ

Học kỳ 1: 17/01/2022

Học kỳ 2: 23/05/2022

Học kỳ 3: 12/09/2022

Giá trị học bổng

50% hoặc 25% học phí chương trình thạc sĩ

Suất học bổng

08

Thời gian

Toàn bộ chương trình

Tổng quan

Học bổng MIB & MBA được trao dựa trên thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc, sự đóng góp cho cộng đồng, khả năng lãnh đạo và nhu cầu tài chính.

Học kỳ 1-2022

 • Cơ sở Nam Sài Gòn: 02 suất học bổng trị giá từ 25 - 50% học phí chương trình Thạc sĩ

Học kỳ 2-2022

 • Cơ sở Hà Nội: 02 suất học bổng trị giá từ 25 - 50% học phí chương trình Thạc sĩ

Học kỳ 3-2022

 • Cơ sở Nam Sài Gòn: 02 suất học bổng trị giá từ 25 - 50% học phí chương trình Thạc sĩ
 • Cơ sở Hà Nội: 02 suất học bổng trị giá từ 25 - 50% học phí chương trình Thạc sĩ

Lưu ý: Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi giá trị và phân bổ lại các học bổng.

Điều kiện nộp học bổng

Thỏa được các yêu cầu đầu vào của các ngành học Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, hoặc Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Tiêu chí xét học bổng

Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập, kinh nghiệm làm việc, những đóng góp cho cộng đồng, khả năng lãnh đạo và sự cần thiết về hỗ trợ tài chính.


 

Hồ sơ học bổng

Ngoài đơn nhập học, bạn cần nộp những tài liệu sau cho quy trình xét tuyển học bổng:

1. Một thư tự giới thiệu bản thân không quá 500 chữ trình bày rõ:

 • Chương trình thạc sĩ của Đại học RMIT sẽ giúp bạn đạt mục tiêu học tập cũng như nghề nghiệp như thế nào
 • Kế hoạch tương lai của bạn
 • Lý do vì sao bạn là ứng viên phù hợp của học bổng này

2. Một bản sao sơ yếu lý lịch.

3. Hai thư giới thiệu từ quản lý, đồng nghiệp hoặc giảng viên trường mà bạn đã theo học.

Lưu ý: RMIT Việt Nam chỉ xem xét những hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu và nộp đúng hạn.


 

Các mốc thời gian quan trọng

Học kỳ 1-2022

 • 5 giờ chiều, 17/01/2022: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
 • Ngày 14/02/2022: Công bố kết quả học bổng

Học kỳ 2-2022

 • 5 giờ chiều, 23/05/2022: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
 • Ngày 13/06/2022: Công bố kết quả học bổng

Học kỳ 3-2022

 • 5 giờ chiều, 12/09/2022: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
 • Ngày 03/10/2022: Công bố kết quả học bổng

* Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên được chọn để mời dự phỏng vấn. Ngày phỏng vấn có thể thay đổi.  


 

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Để chuẩn bị tốt hồ sơ ứng tuyển học bổng, vui lòng đọc “Điều khoản và điều kiện học bổng”.

1. Chọn chương trình học bổng

2. Kiểm tra điều kiện

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ

a woman smiling in a lecture hall

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hoặc kết quả về học bổng của bạn, xin liên hệ với bộ phận học bổng tại  scholarships@rmit.edu.vn.