Học bổng Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo và Thạc sĩ An toàn thông tin

Ngày mở đăng kí

28/03/2022

Hạn nộp hồ sơ

Học kỳ 2: 23/05/2022

Học kỳ 3: 12/09/2022

Giá trị học bổng

50% học phí chương trình 

Suất học bổng

06 

Thời gian

Toàn bộ chương trình

Học bổng này áp dụng cho sinh viên tương lai đăng ký theo học chương trình Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo hoặc Thạc sĩ An toàn thông tin tại Đại học RMIT Việt Nam. Học bổng sẽ được xét dựa trên thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc, sự đóng góp cho cộng đồng, và khả năng lãnh đạo.

Tổng số lượng học bổng: 06 suất, với mỗi suất trị giá 50% học phí chương trình.

Học kỳ 2 năm 2022 (tháng 06)

  • 03 suất cho chương trình Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo

Học kỳ 3 năm 2022 (tháng 10)

  • 01 suất cho chương trình Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo  
  • 02 suất cho chương trình Thạc sĩ An toàn thông tin

Lưu ý: 

Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi giá trị và phân bổ lại số lượng của các suất học bổng.

Sau khi nhận học bổng, sinh viên không được chuyển sang ngành học khác.

Điều kiện nộp học bổng

Thỏa được điều kiện đầu vào của chương trình Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo hoặc Thạc sĩ An toàn thông tin.

Tiêu chí xét học bổng

Học bổng sẽ được xét dựa trên thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc, sự đóng góp cho cộng đồng, và khả năng lãnh đạo. Quy trình xét tuyển gồm các bước sàng lọc, sơ tuyển và phỏng vấn.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên được chọn để mời dự phỏng vấn. Ngày phỏng vấn có thể thay đổi.  


 

Hồ sơ học bổng

Bên cạnh hồ sơ đăng ký nhập học tại RMIT Việt Nam, bạn cần nộp những giấy tờ sau cho hồ sơ học bổng:

1. Thư tự giới thiệu bản thân, tối đa 500 chữ, nêu rõ:

  • Chương trình thạc sĩ của Đại học RMIT sẽ giúp bạn đạt mục tiêu học tập cũng như nghề nghiệp như thế nào;
  • Kế hoạch tương lai của bạn;
  • Vì sao bạn là một ứng cử viên tiềm năng để nhận học bổng này.

2. Bản sao Sơ yếu lý lịch của bạn;

3. Hai thư giới thiệu từ quản lý, đồng nghiệp hoặc giảng viên trường mà bạn đã theo học.

Lưu ý: RMIT Việt Nam chỉ xem xét những hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu và nộp đúng hạn.


 

Các mốc thời gian quan trọng

Học kỳ 2-2022

  • 5 giờ chiều, 23/05/2022: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
  • Ngày 13/06/2022: Công bố kết quả học bổng

Học kỳ 3-2022

  • 5 giờ chiều, 12/09/2022: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
  • Ngày 03/10/2022: Công bố kết quả học bổng

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Trước khi nộp hồ sơ học bổng, chúng tôi khuyến khích các bạn tìm hiểu “Điều khoản và điều kiện học bổng”.

1. Chọn chương trình học bổng

2. Kiểm tra điều kiện

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ

a woman smiling in a lecture hall

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hoặc kết quả về học bổng của bạn, xin liên hệ với bộ phận học bổng tại  scholarships@rmit.edu.vn.