Cách thức nộp hồ sơ xin học bổng

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học tại RMIT Việt Nam

Bước 2: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến sau khi bạn đã nhận Thư mời nhập học của RMIT Việt Nam.

Đơn đăng ký học bổng trực tuyến cho chương trình Thạc sĩ MIB và MBA

Đơn đăng ký học bổng trực tuyến cho chương trình Thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo và Thạc sĩ An toàn thông tin 


Chuẩn bị và nộp các tài liệu sau đây trong Đơn đăng ký học bổng trực tuyến:

1. Thư tự giới thiệu bản thân, tối đa 500 chữ, nêu rõ:

  • Chương trình thạc sĩ của Đại học RMIT sẽ giúp bạn đạt mục tiêu học tập cũng như nghề nghiệp như thế nào;
  • Kế hoạch tương lai của bạn;
  • Vì sao bạn là một ứng cử viên tiềm năng để nhận học bổng này.

2. Bản sao Sơ yếu lý lịch của bạn;

3. Hai thư giới thiệu từ quản lý, đồng nghiệp hoặc giảng viên trường mà bạn đã theo học.

Lưu ý: RMIT Việt Nam chỉ xem xét những hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu và nộp đúng hạn.