Các bước nộp hồ sơ - Học bổng Khoa Truyền thông và Thiết kế áp dụng cho cơ sở Hà Nội

1. Nộp hồ sơ đăng ký nhập học

2. Nhận mã số hồ sơ đăng ký nhập học

3. Nộp đơn đăng ký học bổng trực tuyến

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học vào Đại học RMIT Việt Nam

Đây là hồ sơ đăng ký nhập học cho chương trình cử nhân tại Đại học RMIT Việt Nam. RMIT sẽ thông báo kết quả hồ sơ đăng ký nhập học của bạn trong vòng 10 ngày làm việc.

Bước 2: Nhận mã số hồ sơ đăng ký nhập học

Bạn sẽ nhận được mã số hồ sơ đăng ký nhập học từ Chuyên viên tư vấn chương trình của bạn sau 2-3 ngày làm việc kể từ thời điểm bạn nộp hồ sơ đăng ký nhập học thành công.

Bước 3: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến

Bạn cần có mã hồ sơ đăng ký nhập học để hoàn thành đơn đăng ký học bổng trực tuyến.

Đối với các ứng viên nộp Học bổng Khoa Truyền thông và Thiết kế áp dụng cho cơ sở Hà Nội, vui lòng nộp hồ sơ theo  thông tin chi tiết trong mục Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo.

Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo (Digital Creative Portfolio)

Ứng viên phải nộp 2-3 tác phẩm trong Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo ở định dạng kỹ thuật số.

Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo có thể gồm một số thể loại sau:

  • Thiết kế đồ họa hoặc tác phẩm nhiếp ảnh;
  • Các mẫu thiết kế minh họa;
  • Các công trình phiên dịch/ dịch thuật phục vụ cho cộng đồng, blog, bài viết…;
  • Và bất kỳ tác phẩm tâm đắc nào do bạn thực hiện ở định dạng kỹ thuật số.

Quan trọng nhất, Hồ sơ năng lực sáng tạo của bạn cần sắp xếp phù hợp để truyền tải được ý tưởng đằng sau các tác phẩm. Một hồ sơ năng lực tốt phải thể hiện được bạn là ai và vì sao bạn xứng đáng giành được Học bổng này.

Định dạng: Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo có thể là một file video với thời lượng không quá ba phút hoặc các định dạng số khác với dung lượng không quá 30 MB. Trang bìa hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo" và tên của bạn. Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo cần được đăng lên một kênh phim trực tuyến như Vimeo hoặc YouTube hoặc bất kỳ kho lưu trữ trực tuyến nào như Google Drive và nộp dưới dạng đường dẫn. Các phương thức nộp hồ sơ khác ngoài hình thức trực tuyến đều không được chấp nhận.

Lưu ý: Tất cả các tác phẩm trong hồ sơ đều phải do chính ứng viên sáng tác.

Lưu ý

Hồ sơ học bổng của bạn được xét là đủ điều kiện khi:

  • • Bạn có mã số hồ sơ đăng ký nhập học từ RMIT Việt Nam.
  • Hồ sơ cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông có thể nộp bổ sung trước 5 giờ chiều ngày 26/8/2022

Sinh viên nhập học từ học kỳ 1 hoặc 2 năm 2022 vẫn có thể ứng tuyển học bổng đại học dành cho sinh viên tương lai. Tuy nhiên, nếu thành công, học bổng sẽ chỉ áp dụng từ học kỳ 3 (tháng 10/2022).