Học bổng Quản trị Doanh nghiệp Thời trang cho cơ sở Hà Nội

Ngày mở đăng kí

08/01/2024

Hạn nộp hồ sơ

5:00 pm, 05/07/2024

Giá trị học bổng

50% học phí chương trình cử nhân

Số lượng học bổng

02

Công bố kết quả

27/09/2024

Tổng quan

Học bổng dành riêng cho sinh viên mới đăng ký theo học chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp thời trang tại cơ sở Hà Nội. Học bổng sẽ được trao cho các ứng viên thể hiện khả năng sáng tạo vượt trội và mong muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành thời trang đương đại.

Điều kiện nộp học bổng

Để được xét học bổng này, ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Là công dân Việt Nam;
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 7,0/10 trở lên, hoặc đạt 25 điểm trở lên trong kỳ thi International Baccalaureate, hoặc đạt 7 điểm trở lên của ba môn nâng cao trong kỳ thi GCE ‘A’ Levels (Vương Quốc Anh) (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1), hoặc tương đương;
 • IELTS (Học thuật) 6,5 trở lên (không kỹ năng nào dưới 6,0). Trong trường hợp bạn theo học hệ tiếng Anh khác, vui lòng xem Bảng yêu cầu điều kiện tiếng Anh tương đương (tiếng Anh);
 • Đăng ký theo học ngành Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp thời trang và thỏa yêu cầu đầu vào của chương trình (Thư nhập học có điều kiện có thể được cân nhắc);
 • Nhập học chương trình cử nhân nêu trên tại cơ sở Hà Nội trong học kỳ 3 năm 2024*;
 • Thể hiện được sự sáng tạo xuất sắc liên quan một phần, hoặc toàn bộ đến thời trang và/hoặc ngành thời trang thông qua hồ sơ năng lực điện tử.

*Học bổng này không áp dụng cho sinh viên nhập học từ học kỳ 1 hoặc 2 năm 2024 và chuyển sang chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp thời trang hoặc cơ sở Hà Nội trong học kỳ 3 năm 2024.

Lưu ý: Sau khi nhận học bổng, sinh viên không được chuyển sang ngành học và cơ sở khác.

Hồ sơ học bổng

Để đăng ký học bổng này, bạn phải nộp 2-3 tác phẩm sáng tạo, nghệ thuật và/hoặc truyền thông của bạn trong Hồ sơ thể hiện năng lực ở định dạng kỹ thuật số (Digital Creative Portfolio). Các tác phẩm này có thể liên quan một phần, hoặc toàn bộ đến thời trang và/hoặc ngành thời trang. Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo cho phép sinh viên có năng lực sáng tạo vượt trội nhưng có thể không đạt điểm cao trong các môn học truyền thống ở trường trung học được thể hiện sản phẩm của bản thân. 

Bạn nên tập hợp Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo cẩn thận và tập trung thể hiện bản thân bạn, đồng thời, thể hiện đam mê sáng tạo và thời trang của bản thân thông qua các tác phẩm này. Hồ sơ không nên tập hợp các tác phẩm rời rạc. Chúng tôi khuyến khích bạn tập trung vào chất lượng của các tác phẩm thay vì số lượng.

Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo có thể gồm một số thể loại sau: 

 • Thiết kế đồ họa hoặc tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Bản vẽ, bản phác họa thiết kế thời trang hoặc hình ảnh của các tác phẩm thời trang hoặc mẫu rập; 
 • Các thiết kế tương tác như trang web, v.v. 
 • Bất kỳ tác phẩm thiết kế tâm đắc nào do bạn thực hiện. 

Quan trọng nhất, Hồ sơ năng lực sáng tạo của bạn cần được sắp xếp phù hợp để truyền tải được ý tưởng đằng sau các tác phẩm. Một hồ sơ năng lực tốt phải thể hiện được bạn là ai, các tác phẩm thể hiện sự sáng tạo của bạn và vì sao bạn xứng đáng giành được Học bổng này. 

Định dạng: Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo có thể là một file video với thời lượng không quá ba phút hoặc các định dạng số khác với dung lượng không quá 30 MB. Hồ sơ phải gồm một trang bìa ghi rõ "Digital Creative Portfolio" cùng tên của bạn, và trang mục lục. Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo cần được đăng lên một kênh trực tuyến như Vimeo hoặc YouTube hoặc bất kỳ kho lưu trữ trực tuyến nào như Google Drive, và nộp dưới dạng đường dẫn. Các phương thức nộp hồ sơ khác ngoài hình thức trực tuyến đều không được chấp nhận. 

Lưu ý: Tất cả các tác phẩm trong hồ sơ đều phải do chính ứng viên sáng tác và trình bày bằng tiếng Anh. 

Các bước nộp hồ sơ học bổng

1. Chọn chương trình học bổng

2. Kiểm tra điều kiện

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ

Lưu ý:

 • Trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng, ứng viên vui lòng xem thông tin Điều khoản và điều kiện học bổng của RMIT Việt Nam
 • Quy trình xét hồ sơ học bổng rất cạnh tranh vì số lượng học bổng hạn chế so với số lượng hồ sơ nộp. Do vậy, không phải bất cứ ứng viên đủ điều kiện nộp học bổng nào cũng sẽ nhận được học bổng

Những mốc thời gian quan trọng

 • Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng: 5 giờ chiều (giờ Việt Nam), 05/07/2024
 • Thông báo kết quả học bổng: 27/09/2024
hero-1.JPG

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có câu hỏi về chương trình học bổng tại RMIT Việt Nam, vui lòng liên hệ bộ phận học bổng qua email scholarships@rmit.edu.vn.