Các bước nộp hồ sơ - Học bổng ngành Cử nhân Sản xuất phim kỹ thuật số

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học vào Đại học RMIT Việt Nam:

Bước 2: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến

Đối với các ứng viên nộp Học bổng ngành Sản xuất phim kỹ thuật số, vui lòng nộp hồ sơ theo  thông tin chi tiết trong mục Hồ sơ học bổng.

Vui lòng nộp các đoạn phim theo yêu cầu bên dưới trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng.

Hồ sơ học bổng

Ứng viên nộp một video với thời lượng một phút thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Video cần tập trung thể hiện bản thân bạn và qua đó thể hiện đam mê của bạn đối với lĩnh vực sản xuất phim kỹ thuật số. Video phải là nguyên tác của bạn và hoàn toàn do bạn tạo nên.

Ứng viên cần phải sáng tạo và nộp:

  1. Một đoạn phim nguyên bản/gốc có độ dài một phút trình bày niềm đam mê của mình trong lĩnh vực kể chuyện, dựng ảnh, và biên tập.
  2. Một đoạn phim có độ dài một phút trình bày đoạn phim gốc nêu trên được sáng tạo hoàn toàn bởi ứng viên.

Lưu ý:

Hồ sơ học bổng của bạn hợp lệ khi:

  • Bạn đã nộp đầy đủ hồ sơ nhập học tại RMIT Việt Nam.
  • Hồ sơ cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng.
  • Bạn cung cấp đầy đủ bảng điểm chương trình trung học phổ thông cho Bộ phận Tuyển sinh trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng.
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông có thể nộp bổ sung trước 5 giờ chiều ngày 27/8/2021.

Sinh viên nhập học từ học kỳ 1 hoặc 2 năm 2021 vẫn có thể ứng tuyển học bổng đại học dành cho sinh viên tương lai. Tuy nhiên, nếu thành công, học bổng sẽ chỉ áp dụng từ học kỳ 3 (tháng 10/2021).