Tóm tắt học bổng đại học năm 2021 cho sinh viên tương lai

Thông báo tóm tắt về học bổng đại học năm 2021 cho sinh viên tương lai.

Dưới đây là thông tin tóm tắt của một vài học bổng tiêu biểu trong năm 2021 dành cho sinh viên tương lai. Thông tin chi tiết về tất cả các loại học bổng sẽ được RMIT công bố vào tháng 01/2021.

Lưu ý:

 • Đối với điều kiện đầu vào tiếng Anh cho từng ngành học tại RMIT Việt Nam, vui lòng xem thông tin tại trang thông tin của từng ngành học.
 • Các học bổng trên chỉ dành cho sinh viên mang quốc tịch Việt Nam, ngoại trừ Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế

Số lượng:

 • 06 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 100% học phí chương trình

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 9.0/10 trở lên hoặc tương đương; 
 • Thư giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh (tối đa 300 – 500 chữ); 
 • 02 thư giới thiệu từ nhà trường hoặc các tổ chức bạn đã từng tham gia hoặc công tác; 
 • Hồ sơ thể hiện các hoạt động ngoại khóa và thành tích đạt được.

Số lượng:

 • 20 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% hoặc 25% học phí chương trình Đại học

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 8.5/10 trở lên hoặc tương đương.

Số lượng:

 • 02 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí chương trình Cử nhân Kinh doanh (Quản trị Nguồn Nhân lực)

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 8.5/10 trở lên hoặc tương đương.

Số lượng:

 • 01 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí chương trình Cử nhân Kinh doanh (Kinh doanh Kỹ thuật số)

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 8.5/10 trở lên hoặc tương đương.

Số lượng:

 • 03 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí các chương trình cử nhân thuộc khoa Kinh doanh & Quản lý
 • Điều kiện nộp học bổng
 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 8.5/10 trở lên hoặc tương đương.

Số lượng:

 • 04 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí các chương trình Cử nhân Thiết kế hoặc Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp Thời trang

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 7.0/10 trở lên hoặc tương đương. 
 • Hồ sơ năng lực sáng tạo (bản điện tử).

Số lượng:

 • 01 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí chương trình Cử nhân thiết kế (thiết kế ứng dụng sáng tạo) cơ sở Hà Nội

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 7.0/10 trở lên hoặc tương đương. 
 • Hồ sơ năng lực sáng tạo (bản điện tử).

Số lượng:

 • 01 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí chương trình Cử nhân Sản xuất Phim Kỹ thuật Số

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 7.0/10 trở lên hoặc tương đương. 
 • Đoạn phim ngắn 1 phút theo chủ đề.

Số lượng:

 • 01 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí các chương trình Cử nhân Kỹ thuật hoặc Cử nhân Công nghệ Thông tin

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 7.0/10 trở lên và GPA môn toán lớp 12 từ 8.0/10 trở lên hoặc tương đương.

Số lượng:

 • 01 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí các chương trình Cử nhân Kỹ thuật hoặc Cử nhân Công nghệ Thông tin cơ sở Hà Nội.

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 7.0/10 trở lên và GPA môn toán lớp 12 từ 8.0/10 trở lên hoặc tương đương.

Số lượng:

 • 01 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí các chương trình Cử nhân Kỹ thuật hoặc Cử nhân Công nghệ Thông tin.

Điều kiện nộp học bổng

 • Là nữ sinh viên; 
 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 8.0/10 trở lên hoặc tương đương.

Số lượng:

 • 01 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí chương trình Đại học.

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 7.0/10 trở lên và GPA môn toán lớp 12 từ 9.0/10 trở lên hoặc tương đương.

Số lượng:

 • 01 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% học phí chương trình Cử nhân Kinh doanh (Kinh doanh Quốc tế).

Điều kiện nộp học bổng

 • Tốt nghiệp THPT với GPA lớp 12 từ 8.5/10 trở lên hoặc tương đương.

Số lượng:

 • 06 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 100% học phí chương trình tiếng Anh và đại học, và các khoản phí bắt buộc với sinh viên tại RMIT Việt Nam; 
 • Chi phí chỗ ở hàng tháng (nếu cần); 
 • Sinh hoạt phí hàng tháng; 
 • Một máy tính xách tay và công nghệ hỗ trợ (nếu cần); 
 • Chi phí di chuyển về quê nhà (nếu cần).

Điều kiện nộp học bổng

 • Đã hoàn tất chương trình Trung học phổ thông; 
 • Gặp khó khăn về tài chính hoặc khiếm thị;
 • Được giới thiệu bởi các tổ chức: REACH Việt Nam, KOTO, Hội người mù Việt Nam và Trung tâm Sao Mai.

Số lượng:

 • 14 suất học bổng

Giá trị học bổng: 

 • 50% hoặc 25% học phí chương trình Đại học.

Điều kiện nộp học bổng

 • Không phải quốc tịch Việt Nam; 
 • GPA lớp 12 từ 75% trở lên hoặc tương đương; 
 • Phải thỏa được các yêu cầu đầu vào của ngành học.