Những mốc thời gian quan trọng của Chương trình Dự bị Đại học

Những ngày học chính và các hạn chót cho học viên của Chương trình Dự bị Đại học tại RMIT.

Học kỳ 1 của Chương trình Dự bị Đại học (Tháng hai 2023 - Tháng sáu 2023)

Ngày Sự kiện hoặc hạn chót
19/12/2022 Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký
30/01/2022 - 03/02/2023 Tuần hội định hướng
06/02 Học kỳ 1 bắt đầu
06/02 - 09/06 Thời gian dạy học
13/02 Hạn chót nhập học  - ngưng nhận hồ sơ cho Học kỳ 1, 2023 sau ngày này
17/02 Hạn chót đăng ký hoặc thay đổi các khoá học
24/02 Hạn chót đóng học phí
03/03

Census date – đây là ngày cuối cùng cho các sự lựa chọn như huỷ một khoá học hay bác bỏ quyết định nhập học mà không bị phạt hành chính. Các khóa học bị dừng vào hoặc trước census date sẽ không xuất hiện trên bảng điểm học tập của bạn

01/05 - 03/05 Nghỉ lễ Ngày Thống Nhất 
05/06  - 09/06 Thời gian đánh giá
09/06 Học kỳ 1 kết thúc
22/06 Công bố kết quả học kỳ

Học kỳ 2 của Chương trình Dự bị Đại học (Tháng tám 2023 - Tháng một 2024)

Ngày Sự kiện hoặc hạn chót 
17/07  Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký
14/08 - 18/08
Tuần hội định hướng
21/08

Học kỳ 2 bắt đầu

21/08/2023 - 05/01/2024

Thời gian dạy học 

01/09 - 04/09 Nghỉ lễ Quốc Khánh Việt Nam 
01/09 Hạn chót đăng ký hoặc thay đổi các khoá họ
04/09 Hạn chót nhập học - ngưng nhận hồ sơ cho Học kỳ 2, 2023 sau ngày này
08/09 Hạn chót đóng học phí
15/09 Census date – đây là ngày cuối cùng cho các sự lựa chọn như huỷ một khoá học hay bác bỏ quyết định nhập học mà không bị phạt hành chính. Các khóa học bị dừng vào hoặc trước census date sẽ không xuất hiện trên bảng điểm học tập của bạn.
23/11 - 27/11  Nghỉ giữa học kỳ
25/12/2023 - 01/01/2024 Nghỉ lễ Giáng Sinh + Nghỉ Tết dương lịch
02/01 - 05/01/2024 Thời gian đánh giá
05/01/2024 Học kỳ 2 kết thúc
18/01/2024 Công bố kết quả học kỳ