Những mốc thời gian quan trọng của Chương trình Dự bị Đại học năm 2022

Những ngày học chính và các hạn chót cho học sinh của Chương trình Dự bị Đại học năm 2022 tại RMIT.

Học kỳ 2 của Chương trình Dự bị Đại học (Tháng tám 2022 - Tháng một 2023)

Ngày Sự kiện hoặc hạn chót 
18/07  Bắt đầu đăng ký môn học
26/08
Ngày hội định hướng
29/08

Học kỳ 2 bắt đầu

29/08/2022 - 06/01/2023

Thời gian dạy học 

01/09 - 02/09 Ngày Quốc Khánh Việt Nam 
09/09 Hạn chót đăng kí hoặc thay đổi các khoá học 
23/09  Census date – đây là ngày cuối cùng cho các sự lựa chọn như huỷ một khoá học hay bác bỏ quyết định nhập học mà không bị phạt hành chính. Các khóa học bị dừng vào hoặc trước census date sẽ không xuất hiện trên bảng điểm học tập của bạn.
24/12 - 02/01/2023 Nghỉ giữa học kỳ
03/01/2023  Lớp học bắt đầu trở lại
03/01 - 06/01/2023 Thời gian đánh giá
06/01/2023 Học kỳ 2 kết thúc
20/01/2023 Công bố kết quả học kỳ

Học kỳ 1 của Chương trình Dự bị Đại học (Tháng hai 2023 - Tháng sáu 2023)

Ngày Sự kiện hoặc hạn chót
12/12/2022 Bắt đầu đăng ký môn học
03/02 Ngày hội định hướng
06/02 Học kỳ 1 bắt đầu
06/02 - 09/06 Thời gian dạy học
17/02 Hạn chót đăng kí hoặc thay đổi các khoá học
03/03

Census date – đây là ngày cuối cùng cho các sự lựa chọn như huỷ một khoá học hay bác bỏ quyết định nhập học mà không bị phạt hành chính. Các khóa học bị dừng vào hoặc trước census date sẽ không xuất hiện trên bảng điểm học tập của bạn

01/05 - 02/05 Nghỉ lễ Ngày Thống Nhất 
05/06  - 09/06 Thời gian đánh giá
09/06 Học kỳ 1 kết thúc
23/06 Công bố kết quả học kỳ