Khởi đầu vững chắc cùng chương trình UniSTART

UniSTART được chia thành 3 lộ trình.

Hoàn thành một trong ba lộ trình này, bạn có thể tự tin tiến thẳng vào chương trình cử nhân của đại học RMIT.

Theo học chương trình UniSTART Học thuật

Khi đã đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào nhưng yêu cầu học thuật chưa đáp ứng được tiêu chí tuyển sinh của ngành học bạn mong muốn ở chương trình cử nhân, hãy đăng ký chương trình UniSTART Học thuật. Với môn nền tảng “Phương pháp học tập tại đại học quốc tế", bạn sẽ được phát triển các kỹ năng như tư duy phân tích phản biện, giao tiếp, đọc hiểu và viết.

Ngoài ra, để có một hành trình chuyển tiếp thuận lợi, bạn sẽ cần nhập môn một trong ba lĩnh vực sau tuỳ theo định hướng của bản thân: kinh doanh và quản trị, thiết kế và truyền thông, hoặc khoa học và công nghệ.

Điều kiện tuyển sinh

Yêu cầu học thuật
Tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình lớp 12 từ 6.0/10.0
Yêu cầu tiếng Anh
Hoàn thành UniSTART Tiếng Anh, cấp độ Advanced (Cao cấp) chương trình Tiếng Anh cho Đại Học của RMIT hoặc IELTS Học thuật tối thiểu 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)

Các môn học của UniSTART mang tính nền tảng và không có giá trị quy đổi thành tín chỉ của hệ cử nhân tại RMIT.

Theo học chương trình UniSTART Tiếng Anh

Khi đã đáp ứng yêu cầu học thuật đầu vào nhưng khả năng tiếng Anh chưa thỏa tiêu chí tuyển sinh của ngành học bạn mong muốn ở chương trình cử nhân, hãy đăng ký chương trình UniSTART Tiếng Anh.

Điều kiện tuyển sinh

Yêu cầu tiếng Anh
Hoàn thành cấp độ Upper Intermediate (Trên trung cấp) chương trình Tiếng Anh cho Đại Học của RMIT hoặc IELTS Học thuật tối thiểu 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

Nếu khả năng tiếng Anh của bạn dưới mức yêu cầu, hãy cân nhắc chương trình Tiếng Anh cho Đại Học.

Hoàn thành chương trình UniSTART Tiếng Anh, sau đó hoàn thành chương trình UniSTART Học thuật

Nếu bạn chưa đáp ứng được cả tiêu chí học thuật lẫn tiêu chí tiếng Anh cho ngành học đã chọn, bạn cần hoàn tất chương trình UniSTART Tiếng Anh trước khi bước vào UniSTART Học thuật.

Bạn sẽ rèn dũa các kỹ năng tiếng Anh trước khi làm quen với các kỹ năng thực tiễn. Môn nền tảng “Phương pháp học tập tại đại học quốc tế" sẽ giúp bạn phát triển tư duy phân tích phản biện, giao tiếp, đọc hiểu và viết.

Ngoài ra, để có một hành trình chuyển tiếp thuận lợi, bạn sẽ cần nhập môn một trong ba lĩnh vực sau tuỳ theo định hướng của bản thân: kinh doanh và quản trị, thiết kế và truyền thông, hoặc khoa học và công nghệ.

Điều kiện tuyển sinh

Sau khi hoàn thành chương trình UniSTART Tiếng Anh, bạn sẽ đủ điều kiện để bắt đầu chương trình UniSTART Học thuật.

Yêu cầu học thuật
Tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình lớp 12 từ 6.0/10.0
Yêu cầu tiếng Anh
Hoàn thành cấp độ Upper Intermediate (Trên trung cấp) chương trình Tiếng Anh cho Đại Học của RMIT hoặc IELTS Học thuật tối thiểu 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

Nếu khả năng tiếng Anh của bạn dưới mức yêu cầu, hãy cân nhắc chương trình Tiếng Anh cho Đại Học.