Sinh viên mới - Hướng dẫn nhập học

Sinh viên mới - Hướng dẫn nhập học

Chúc mừng bạn đã nhập học RMIT! Hãy tham gia chương trình Định hướng cho Sinh viên và cập nhật những thông tin hữu ích để giúp bạn sẵn sàng cho cuộc sống sinh viên tại RMIT Việt Nam.