Bước 3: Tạo thời khóa biểu

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Hệ thống thời khóa biểu STS!

Trang này cung cấp thông tin về ngày và các mốc thời gian quan trọng liên quan đến Thời khóa biểu sinh viên.

*Lưu ý: Vào ngày thứ Năm, 18 tháng 6, tất cả sinh viên được khuyến khích chỉ truy cập Hệ thống Thời khóa biểu sinh viên (STS) ở các mốc thời gian cụ thể đã được phân chia theo Khoa và Cơ sở mình đang theo học nhằm tiết kiệm thời gian và có kinh nghiệm lập thời gian biểu tốt hơn. 

Lịch trình đầy đủ của STS | Học kỳ 2, năm 2020

Thuật ngữ viết tắt:

SBM – Khoa Kinh doanh & Quản trị (School of Business & Management)

SCD – Khoa Truyền thông & Thiết Kế (School of Communication & Design)

SST – Khoa Khoa học & Công nghệ (School of Science & Technology)

Sem 2020-2_STS Schedule_Vie

*** Riêng các sinh viên đăng ký khóa học ENGL1701 sẽ được nhân viên của Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học (SEUP) sắp xếp nhóm lớp.

Video giới thiệu và Tài liệu hướng dẫn

Tìm hiểu về hệ thống STS qua Video giới thiệu và Tài liệu hướng dẫn (*)

(*) Video giới thiệu và Tài liệu hướng dẫn được trình bày bằng tiếng Anh.

Chọn nhóm lớp (PDF)

Tìm kiếm môn học khác (PDF)

Cách thêm thời khóa biểu vào lịch cá nhân (PDF)

Thời khóa biểu chung dùng để xem thời khóa biểu tất cả môn học tại Đại học RMIT Việt Nam, gồm thông tin và địa điểm các buổi giảng, buổi hướng dẫn nhóm, các phòng thí nghiệm, lớp học, v.v. Thời khóa biểu của các khóa học và lịch phòng được tìm thấy ở đây.

 

Hỏi đáp và Hỗ trợ hệ thống STS

Bước tiếp theo: