Bước 2: Đăng ký môn học

Chào mừng đến với Đại học RMIT Việt Nam

Trước khi có thể đăng ký môn học trực tuyến, bạn cần kích hoạt hệ thống và tài khoản sinh viên bằng cách làm theo hướng dẫn này.

Mở rộng từng phần bên dưới và làm theo hướng dẫn chi tiết để đăng ký.

Trước khi bạn đăng ký môn học

 • Nếu chưa hoàn tất việc đóng tiền cọc không hoàn lại 20.000.000 đồng, sinh viên không thể đăng ký môn học.
 • Lưu ý: hệ thống sẽ cập nhật việc đóng tiền cọc trong vòng 24 tiếng đồng hồ.
 • Mở trình duyệt của bạn (các trình duyệt được khuyên dùng gồm Firefox hoặc Google Chrome)
 • Đi đến trang password
 • Bấm vào “Change your password - you’ll be asked to log in
 • Đăng nhập bằng RMIT ID(s-number) và mật khẩu của bạn:

        - RMIT ID: số s-number của bạn (ví dụ: s123456). Còn được gọi là student ID trong email yêu cầu bạn đăng ký môn học.
        - Mật khẩu hiện tại: chữ 'p' theo sau là ngày sinh của bạn theo thứ tự ngược lại (yyyymmdd) và dấu chấm than (ví dụ: ngày 28 tháng 4 năm 1995 là p19950428!)

 • Tạo mật khẩu mới

              - Mật khẩu mới: nhập mật khẩu mới của bạn (Lưu ý: Đọc hướng dẫn về định dạng mật khẩu và đặt mật khẩu của bạn theo các quy tắc được chỉ dẫn.)

              - Xác nhận mật khẩu mới: nhập lại mật khẩu mới và sau đó nhấp vào Thay đổi mật khẩu

** Lưu ý quan trọng: Thay đổi mật khẩu tạm thời của bạn càng sớm càng tốt để đảm bảo tài khoản sinh viên của bạn được bảo mật. Bạn sẽ cần ghi nhớ mật khẩu mới này để truy cập vào tất cả các hệ thống RMIT, bao gồm cả tài khoản email sinh viên của bạn.

 

Đăng nhập vào email của sinh viên RMIT:

Truy cập vào email của Outlook (https://outlook.office.com/mail)

Lưu ý: Đại học RMIT Việt Nam sẽ sử dụng email của Outlook để liên lạc và gửi các thông báo chính thức thông qua địa chỉ email sinh viên của bạn từ bây giờ.

** Lưu ý quan trọng: Trước khi tiến hành bước tiếp theo, đảm bảo bạn đã hoàn thành tất cả các bước được liệt kê ở trên.

Đăng ký môn học

Truy cập Hệ thống Đăng ký Trực tuyến (OES) bằng cách nhấp vào đây:

** Lưu ý quan trọng: sinh viên Việt Nam cần phải cung cấp chi tiết thông tin chứng minh nhân dân cho mục đích thực hiện bảo hiểm y tế. Hãy chuẩn bị sẵn chứng minh nhân dân của bạn khi bắt đầu sử dụng OES.

 • Tìm hiểu về Hệ thống Đăng ký Trực tuyến (OES) thông qua video giới thiệu và làm theo hướng dẫn trên OES để chọn các khóa học cho năm học.

Lưu ý:

 • Bạn nên chọn môn theo thứ tự môn học được sắp xếp trong danh sách các môn học của ngành (program map), và bạn phải đăng ký môn cho cả năm học.
 • Sinh viên theo học tại RMIT Việt Nam qua chương trình học trao đổi sinh viên sẽ được RMIT Việt Nam đăng ký trước vào các khóa học đã được chấp thuận. Chúng tôi sẽ gửi xác nhận đăng ký của bạn vào tài khoản email sinh viên của bạn trong vòng 48 giờ.
 • Với một số ngành học nhất định, sinh viên sẽ được RMIT Việt Nam đăng ký trước vào các khóa học trong năm học. RMIT Việt Nam khuyến khích sinh viên học theo lộ trình đã định và không nên thay đổi. Lộ trình được hình thành dựa theo cấu trúc chương trình (với những khóa học có sẵn tại thời điểm đăng ký) nhằm giúp cho sinh viên có được trải nghiệm học tập tốt hơn.

Để được hỗ trợ thêm với việc đăng ký môn học, vui lòng liên hệ Phòng Hỗ trợ sinh viên RMIT Connect.

Sau khi đăng ký môn học

 • Một email sẽ được gửi đến địa chỉ Gmail sinh viên của bạn trong vòng 1-2 giờ để xác nhận đăng ký. Nếu không nhận được email xác nhận, bạn nên truy cập lại vào OES để kiểm tra xem việc đăng ký đã được lưu chưa. Để được hỗ trợ thêm, hãy tham khảo mục Hỏi đáp trên OES hoặc liên hệ với Phòng Hỗ trợ sinh viên.
 • Sau khi chọn môn, bạn có thể tiếp tục thêm hoặc giảm môn học cho đến hạn chót quy định trong mỗi học kỳ. Hạn chót và lệ phí trễ áp dụng như đã nêu trong Thông tin và hướng dẫn học phí.
 • Nếu bạn muốn hoàn toàn rút khỏi chương trình, vui lòng liên hệ với Phòng Hỗ trợ sinh viên.
 • Làm quen với những ngày quan trọng trong Lịch học năm, bao gồm thời hạn thanh toán lệ phí, thời hạn chốt đăng ký,...

Video đăng ký môn học trực tuyến

Bước tiếp theo