Bước 1: Chấp nhận thư mời nhập học

Chấp nhận hay hoãn Thư mời nhập học

Để giữ chỗ, bạn cần thực hiện:

  1. Nộp Giấy chấp nhận Thư mời nhập học (Offer Acceptance Form) cho bộ phận Ghi danh và Xét tuyển (Admissions) tại RMIT Việt Nam.
  2. Nếu muốn hoãn nhập học, hãy liên lạc nhân viên Tư vấn tuyển sinh của bạn để được hướng dẫn thêm.

 

Chuẩn bị nhập học

Làm theo hướng dẫn trong thư mời nhập học để chuẩn bị thủ tục nhập học:

  1. Đóng phí đặt cọc 20 triệu đồng (không hoàn lại); (Vui lòng xem hướng dẫn thanh toán để biết các phương thức thanh toán cho RMIT Việt Nam);
  2. Kiểm tra những mốc thời gian quan trọng (ngày tháng và hạn cuối) trên thư mời nhập học; chú ý ngày bắt đầu đăng ký môn và ngày nhập học;
  3. Kiểm tra email hướng dẫn nhập học từ Phòng Đào tạo của RMIT Việt Nam (nội dung sẽ được gởi vài ngày trước ngày nhập học vào email mà bạn đã đăng ký với trường lúc nộp hồ sơ).

Bước tiếp theo: