Kỹ năng Lãnh đạo & Phát triển Sinh viên

Đại học RMIT Việt Nam cung cấp những chương trình và nguồn hỗ trợ cho phép sinh viên trở thành nhà lãnh đạo bản lĩnh, sẵn sàng trong công việc và cuộc sống.

Chương trình LEAD với các yếu tố Lãnh đạo, Chủ động, Cầu tiến và Phát triển giúp sinh viên thể hiện tối đa tiềm năng, cũng như hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo qua các buổi học, hướng dẫn chuyên đề có định hướng, các dự án cộng đồng và tự đánh giá cá nhân. Ngoài ra, với các chương trình Generation Impact Challenge và Emerging Leaders Program, sinh viên học được cách xác định các vấn đề xã hội cũng như trở ngại trong làm việc nhóm, bổ sung nguồn lực và cá nhân có năng lực tại trường.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ: leadership@rmit.edu.vn

Student leadership. Recognition awards 2018.

Giải thưởng Tài năng Lãnh đạo Sinh viên

Trao tặng cho sinh viên theo học tại RMIT Việt Nam đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo xuất sắc và có những đóng góp cho cộng đồng của họ.

Text And Media Image

Giải thưởng “Lãnh đạo sinh viên của tháng”

Giải thưởng “Lãnh đạo sinh viên của tháng” vinh danh  thủ lĩnh sinh viên có thành tích lãnh đạo xuất sắc và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Mỗi tháng, một sinh viên thể hiện rõ những tố chất này sẽ được bình chọn là “Lãnh đạo sinh viên của tháng”.

Trang liên kết