Dịch vụ Tư vấn & Hỗ trợ

Hãy tận dụng cơ hội của bạn

RMIT Việt Nam cung cấp nhiều dịch vụ giúp bạn không chỉ học tập tốt mà còn phát triển vượt trội. Hãy tận dụng mọi dịch vụ mà trường đem đến cho bạn !

Students walking on campus
Hội đồng sinh viên

Hội đồng Sinh viên hoạt động để kết nối việc trao đổi ý kiến giữa sinh viên và ban lãnh đạo RMIT Việt Nam, nhằm đảo bảo tiếng nói của sinh viên trong mọi vấn đề được lắng nghe và chú ý.