Các chương trình tình nguyện

Đại học RMIT Việt Nam tạo nhiều cơ hội để sinh viên tham gia các chương trình tình nguyện

Có rất nhiều cơ hội và vai trò tình nguyện cho sinh viên tại Đại học RMIT Việt Nam, bạn có thể đóng góp vào nhiều sự kiện chủ chốt tại trường và cộng đồng RMIT, cũng như trở thành một cá nhân đại diện cho RMIT trong các hoạt động xã hội khác.

Các câu lạc bộ tình nguyện nổi bật có thể kể đến nhóm tình nguyện hỗ trợ RMIT Event Drive (RED), nhóm bạn đồng hành sinh viên quốc tế the Buddy Team, nhóm Đại sứ Sinh viên Student Ambassador Team (SAT), nhóm hỗ trợ học tập Senior Leaders and Mentors (SLAMs), cùng nhiều câu lạc bộ khác.

Qua các hoạt động tình nguyện, sinh viên có cơ hội phát huy các kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp, được vui chơi cũng như tích lũy các kinh nghiệm thực tiễn quý giá như lập kế hoạch, tổ chức sự kiện, tạo ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng.

Liên hệ: student.life@rmit.edu.vn

Volunteers.
Volunteers helping out students at RMIT.
Volunteers.
Volunteer 4.