Sinh viên hiện tại

Sinh viên hiện tại

Nếu bạn là sinh viên của RMIT Việt Nam, bạn có thể đăng nhập vào mạng nội bộ tại đâySinh viên có thể tham gia vào hệ thống mạng thông tin nội bộ của trường để cập nhật những thông tin mới nhất diễn ra cũng như kết nối đến các công cụ học thuật trực tuyến hữu ích.

Nếu bạn đang theo học tại Đại học RMIT Việt Nam và muốn kể câu chuyện của bạn trên trang web chủ của trường, vui lòng gửi mail đến địa chỉ communications@rmit.edu.vn