Tìm nhà nghiên cứu

Danh sách người hướng dẫn nghiên cứu

Bạn có thể tìm cho mình người hướng dẫn nghiên cứu tiềm năng hoặc một giảng viên RMIT được liệt kê theo khoa như dưới đây

Giáo sư Mathews Nkhoma mathews.nkhoma@rmit.edu.vn )

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 1

Lĩnh vực nghiên cứu: An ninh thông tin, An ninh mạng, Hack có đạo đức, Chính sách và quản trị, Quản trị điện tử

Phó giáo sư Robert McClelland ( robert.mcclelland@rmit.edu.vn)

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 1

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, Quản lý, Khởi nghiệp, Tiếp thị số, Du lịch & Khách sạn, Logistics và Cung ứng

Tiến sĩ Nguyễn Vũ Hồng Thái (thai.nguyenvuhong@rmit.edu.vn)

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 1

Lĩnh vực nghiên cứu: Thanh khoản ngân hàng, Hành vi chấp nhận rủi ro và hiệu suất trong hệ thống ngân hàng, Truyền tải chính sách tiền tệ, Chất lượng thể chế và tăng trưởng kinh tế, Tài chính doanh nghiệp

Tiến sĩ Phạm Công Hiệp (hiep.pham@rmit.edu.vn)

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 1

Lĩnh vực nghiên cứu: Hành vi bảo mật thông tin, Tuân thủ bảo mật, Văn hóa bảo mật thông tin, Sắp xếp hệ thống thông tin kinh doanh và kinh doanh, Logistics & Quản trị chuỗi cung ứng

Tiến sĩ Burkhard Schrage ( burkhard.schrage@rmit.edu.vn )

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 2

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị chiến lược, Kinh doanh quốc tế, Chiến lược phi thị trường, Thị trường mới nổi, Xếp hạng tín dụng có chủ quyền, Quản trị doanh nghiệp, Điều lệ thị trường tài chính, Sở hữu công cộng và tư nhân

Tiến sĩ Mohammadreza Akbari ( reza.akbari@rmit.edu.vn )

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 1

Lĩnh vực nghiên cứu: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý vận hành, Kinh doanh quốc tế, Ngành thuê ngoài

Tiến sĩ Nguyễn Quang Trung trung.nguyen@rmit.edu.vn )

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 2

Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế, Chính phủ điện tử

Tiến sĩ Nguyễn Tấn Sơnson.nguyentan@rmit.edu.vn )

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 2

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật thương mại quốc tế, Luật hợp đồng, Luật Tort, Luật tiêu dùng, Đạo đức kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp

Tiến sĩ Philip Smith ( phil.smith@rmit.edu.vn)

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 2

Lĩnh vực nghiên cứu: Quan hệ giữa văn hóa tổ chức và văn hóa quốc gia, Lãnh đạo, Nhân sự

Tiến sĩ Phạm Thị Thu Trà ( tra.pham@rmit.edu.vn)

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 1

Lĩnh vực nghiên cứu: Sự phát triển của kinh tế vi mô phát triển, Kinh tế phát triển, Tài chính vi mô và Thị trường tín dụng ở các nước đang phát triển, Kinh tế quốc tế, Chính sách kinh tế vĩ mô

Tiến sĩ Rajkishore Nayak ( rajkishore.nayak@rmit.edu.vn)

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 1

Lĩnh vực nghiên cứu: Sản xuất thời trang và dệt may bền vững, Logistics và chuỗi cung ứng thời trang, Thiết kế và kỹ thuật quần áo bảo hộ, Sinh thái nhân văn.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thăng Long ( long.nguyenvanthang@rmit.edu.vn)

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 1

Lĩnh vực nghiên cứu: Truyền thông xã hội, Cộng đồng trực tuyến, Truyền miệng trực tuyến, Tương tác với khách hàng, Trao quyền cho khách hàng tập thể, Quy chuẩn cộng đồng trực tuyến, Nhận thức về sự công bằng, Định giá linh hoạt, Thương hiệu nội bộ, Tiếp thị nội bộ

Tiến sĩ Alexandru Fechete ( alexandru.fechete@rmit.edu.vn)

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 2

Lĩnh vực nghiên cứu: Thiết kế và Chế tạo thiết bị bán dẫn, Vi điện tử, Công nghệ cảm biến khí

Tiến sĩ Đặng Phạm Thiên Duy (duy.dangphamthien@rmit.edu.vn)

Cơ sở: Nam Sài Gòn

Nhóm: 1

Lĩnh vực nghiên cứu: Bảo mật thông tin hành vi, Quản lý bảo mật thông tin, Phân tích kinh doanh & học tập, Kinh doanh số, Quản lý & đổi mới CNTT

Thông tin cho ứng viên PhD

Bạn đang ấp ủ kế hoạch học lên tiến sĩ hoặc tham gia một chương trình nghiên cứu bậc cao khác?

Bạn có thể chọn học tại Việt Nam, với một người đồng hướng dẫn tại Việt Nam, trong khi vẫn được xem là nghiên cứu sinh của Đại học RMIT Melbourne. Bạn sẽ có người hướng dẫn ở cả hai quốc gia và được cấp bằng tương đương như học tại Melbourne.

Đội ngũ học giả có thể hướng dẫn khoa học tại RMIT Việt Nam đang dần lớn mạnh. Bạn có thể tham khảo danh sách dưới đây để tìm người hướng dẫn phù hợp với định hướng nghiên cứu của mình.

Để liên lạc với người hướng dẫn khoa học tiềm năng, vui lòng gửi email trực tiếp đến người bạn muốn trao đổi.

Xem danh sách đầy đủ người hướng dẫn chia theo khoa tại RMIT Việt Nam dưới đây, hoặc liên hệ qua email phd.enquiries@rmit.edu.vn.

Mỗi nghiên cứu sinh phải có hai người hướng dẫn (một người ở Nhóm 1 và một người ở Nhóm 2). 

Để biết thêm thông tin về chương trình Tiến sĩ tại RMIT Việt Nam, vui lòng liên hệ qua email phd.enquiries@rmit.edu.vn.