Cụm nghiên cứu

Các cụm nghiên cứu tại RMIT tập hợp nhiều nhóm các nhà nghiên cứu đa ngành cùng có chung thử thách nghiên cứu, với ưu thế có thể tận dụng mối quan hệ liên kết các lĩnh vực nghiên cứu giữa các khoa của trường.

Giữa bối cảnh thay đổi liên tục và phức tạp của ngành nghiên cứu, việc bổ trợ chuyên môn từ nhiều ngành là cần thiết để giải quyết các nhu cầu xã hội. Theo đó, Đại học RMIT Việt Nam định hình công tác nghiên cứu bằng việc xác lập các cụm nghiên cứu dựa trên những thế mạnh đã có cũng như mới nổi của trường.

Các hướng nghiên cứu của RMIT Việt Nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc phát triển và mở rộng hợp tác nghiên cứu ở cấp độ cơ sở, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Tìm nhà nghiên cứu

Tìm học giả thích hợp cho sự nghiệp nghiên cứu của bạn.

Kinh doanh và Quản trị

Cụm tập trung nghiên cứu về các phương pháp, lý thuyết và ứng dụng của kinh tế học/ tài chính vào kinh tế phát triển, đặc biệt chú trọng đến các nền kinh tế thị trường mới nổi. 

Đối với chủ đề Học tập tại môi trường đại học và trong tổ chức, các nhà nghiên cứu tham gia khám phá hai lĩnh vực chính:

 • Dạy và học trong giáo dục đại học
 • Học hỏi và phát triển trong môi trường tổ chức.

Trọng tâm nghiên cứu của cụm này là các hoạt động khởi nghiệp giúp giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình mang lại lợi ích cho thị trường. Cụm cũng nghiên cứu tìm hiểu tác động của kinh doanh khởi nghiệp, sự đổi mới và chuyển đổi công nghệ số giữa các quốc gia và tại các thời điểm khác nhau.

Các thành viên thuộc nhóm này tham gia vào các nghiên cứu về khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, qua đó tìm hiểu các ảnh hưởng của khởi nghiệp, sự đổi mới và chuyển đổi công nghệ số đến con người, thị trường, tổ chức, quốc gia, văn hóa và môi trường khác nhau.

Đây là cụm tập trung về các nghiên cứu ứng dụng đa ngành trong đó sử dụng thông tin, mô hình và phân tích để phát triển và áp dụng các giải pháp logistics tích hợp quốc tế cũng như mạng lưới chuỗi cung ứng bền vững trong nước và trên toàn cầu.

Trọng tâm nghiên cứu bao gồm cả lý thuyết cơ sở và nghiên cứu thực nghiệm với doanh nghiệp địa phương, qua đó phát triển các phương án tốt nhất được rút ra phần lớn từ các ứng dụng và nhu cầu của doanh nghiệp.

Cụm nghiên cứu về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, sử dụng các phương pháp nghiêm ngặt về định tính và định lượng.

Chủ đề trọng tâm là hành vi của khách du lịch và việc ra quyết định, hình ảnh điểm đến và thương hiệu, đo lường hiệu suất du lịch và học thuyết văn hóa tiêu dùng.

Các phạm vi nghiên cứu rộng hơn về chủ đề này là:

 • Học về du lịch;
 • Học ngành khách sạn

Truyền thông và Thiết kế

Cụm nghiên cứu này bao gồm các dự án nghiên cứu sáng tạo và quan hệ đối tác để thực hiện những thay đổi về không gian và xã hội trong lĩnh vực đô thị.

Cụm này bao gồm việc nghiên cứu và sản xuất các hình ảnh chuyển động từ các tác phẩm định dạng ngắn. Sản phẩm đa dạng từ nội dung cho web, TVC và phim ngắn, đến sản xuất phim tài liệu và phim truyện.

Cụm nghiên cứu đa ngành này khai thác các nghiên cứu quan trọng mang tính chiến lược và ứng dụng trong sự phát triển của phương tiện truyền thông, nội dung truyền thông, ảnh hưởng của các nền tảng trực tuyến, di động và mạng xã hội.

Cụm nghiên cứu các ứng dụng liên ngành của thực tế hỗn hợp trên các lĩnh vực truyền thông, thiết kế và bối cảnh xã hội.

Cụm này xem xét các vấn đề và thách thức liên quan đến phát triển bền vững và việc sử dụng vật liệu, sản xuất và quy trình trong các ngành công nghiệp sáng tạo.

Khám phá các vấn đề và xu hướng về hình ảnh, nghệ thuật chữ và đồ họa liên quan đặc biệt đến văn hóa thị giác của Việt Nam - cả trong lịch sử và tương lai.

Khoa học & Công nghệ

Cụm này nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của một hệ thống đô thị thích ứng thông minh, thân thiện với người dùng với các thành phần liên kết với nhau cùng mối quan hệ chặt chẽ giữa tất cả các bên liên quan như người dân, chính phủ, cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp.

Trọng tâm chính là các ứng dụng thực tiễn của các thành phố thông minh như:

 • Giảm tiêu thụ tài nguyên, đặc biệt là nước và năng lượng;
 • Các giải pháp nhanh và dễ dàng hơn để phát triển và giới thiệu các dịch vụ hiện đại;
 • Cải thiện các doanh nghiệp thương mại bằng cách tận dụng trạng thái tại thời gian thực của thành phố và cơ sở hạ tầng;
 • Thiết kế và cải thiện giao thông bền vững và nhanh cho môi trường thành phố hiện tại.

 

Cụm này tiến hành các nghiên cứu liên ngành nhằm giải quyết các vấn đề lý thuyết và ý nghĩa thực tiễn của công nghệ điện toán, bao gồm thiết kế, phương pháp phát triển và tác động đến doanh nghiệp và xã hội.

Chủ đề nghiên cứu và chuyên môn của các học giả khoa Khoa học & Công nghệ trong cụm này bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Phát triển và tích hợp ứng dụng doanh nghiệp;
 • An ninh mạng và máy tính;
 • Thiết kế hệ thống phức tạp với quy mô lớn;
 • Mô hình xã hội;
 • Phân tích dữ liệu;
 • Tương tác giữa người và máy tính;
 • Hệ thống quản lý thông tin;
 • Mô hình hóa, thử nghiệm và thiết kế chất bán dẫn;
 • Giáo dục STEM.

 

Nhu cầu về các sản phẩm chất lượng cao và năng suất tốt hơn đã thúc đẩy các quy trình sản xuất do con người thực hiện đến mức tối đa, họ phải cố gắng đạt được sản lượng cao nhất có thể để đáp ứng nhu cầu.

Theo truyền thống, các nhà công nghiệp luôn duy trì các nhà máy suốt ngày đêm để bắt kịp nhu cầu -  điều đã được chứng minh là không kinh tế.

Gần đây đã có các nỗ lực chuyển sang tập trung vào tự động hóa các quy trình này, tuy nhiên việc thực hiện còn chậm do lợi ích thường mang tính lâu dài.

Các chuyên gia thuộc  lĩnh vực nghiên cứu này tập trung vào các chủ đề sau:

 • Giám sát tình trạng,
 • Bảo trì tiên đoán và chẩn đoán lỗi;
 • Gia công;
 • Làm mát bảo hình (FEA, phân tích nhiệt & cấu trúc);
 • Phát triển sản phẩm nhanh & các công nghệ liên quan;
 • Thiết bị và cấu trúc hàng hải

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển

Bên cạnh các cụm nghiên cứu, Khoa Truyền thông và Thiết kế còn có hai Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển có thể hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu.