Bản tin Đại học RMIT Việt Nam

RMIT Vietnam Newsroom

News
11 Tháng 12, 2017
Tân khoa RMIT Việt Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam tại hội thảo công nghệ quan trọng diễn ra ở Bangkok, Thái Lan.
News
05 Tháng 12, 2017
Sinh viên RMIT Việt Nam đã xây dựng chiến dịch truyền thông giúp các bạn trẻ hiểu rõ giá trị văn hóa lịch sử quan trọng của một trong những di tích...
News
30 Tháng 11, 2017
Tân khoa ngành Kinh doanh (Hệ thống thông tin kinh doanh) Nguyễn Tuấn Tú không để những thử thách trong cuộc sống ngăn cản bạn trở thành người học...
Media release
30 Tháng 11, 2017
Hơn 1300 tân khoa đã tự hào bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp trong bốn buổi lễ diễn ra ở Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
News
24 Tháng 11, 2017
Tại RMIT Việt Nam, giúp tân sinh viên cảm thấy thuộc về môi trường mới là mối quan tâm hàng đầu của trường.
Media release
23 Tháng 11, 2017
Hội thảo chuyên đề Kinh doanh quốc tế thu hút sự tham dự của khoảng 300 lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả...