Hướng dẫn khai báo y tế COVID-19

Khai báo y tế trực tuyến là yêu cầu bắt buộc để vào khuôn viên Đại học RMIT trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.

Cập nhật: Chủ Nhật, ngày 2 tháng 5 năm 2021, 19:00

Biểu mẫu khai báo y tế của RMIT nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe và an toàn của những người có nhu cầu ra vào khuôn viên Đại học RMIT với mục đích học tập, làm việc hay liên hệ công tác, đồng thời bảo vệ cộng đồng RMIT trước sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. 

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Điền và nộp mẫu khai báo y tế trực tuyến:

Bước 2: Kiểm tra hộp thư để tìm đọc email xác nhận khai báo thành công từ health.safety@rmit.edu.vn, trong đó có ghi rõ quyết định đồng ý hay từ chối cho phép ra vào khuôn viên trường.

Bước 3: Làm theo hướng dẫn trong email xác nhận.

Sinh viên và cán bộ giảng viên RMIT khai báo y tế thành công và được cấp phép ra vào khuôn viên trường phải đến nhận tem dán chứng nhận tại các địa điểm sau:

Tem dán phải được đính lên một vị trí dễ nhìn trên thẻ sinh viên hoặc nhân viên RMIT của bạn. 

Sinh viên và nhân viên bị từ chối ra vào trường sẽ được yêu cầu tự đánh giá tình trạng của bản thân dựa trên các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Đại học RMIT. Đối với các trường hợp có nguy cơ, bộ phận RMIT Connect (đối với sinh viên) và bộ phận Nhân sự (đối với nhân viên) sẽ chủ động giám sát và liên hệ với người khai báo.

Bảo mật thông tin

Tất cả thông tin thu thập từ biểu mẫu khai báo y tế được đảm bảo bí mật tuyệt đối và chỉ sử dụng cho mục đích phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở của Đại học RMIT.