Năng lực của cựu sinh viên RMIT

Năng lực của cựu sinh viên RMIT

‘Một đôi tay khéo léo, một khối óc thông thái’

Sinh viên trước khi tốt nghiệp RMIT phải đáp ứng các kỹ năng năng mềm cũng như kỹ năng chuyên môn tương ứng với chương trình học và nghề nghiệp liên quan. Ngoài ra, các bạn còn có khả năng áp dụng kiến thức vào môi trường làm việc thực tiễn. Dưới đây là những kỹ năng đặc trưng của một cựu sinh viên RMIT:

Sẵn sàng cho công việc

Thông thạo tiếng Anh và có đầy đủ những kỹ năng cần thiết để làm việc và đóng góp hiệu quả cho cộng đồng.

Tìm hiểu thêm

Quan điểm và năng lực cạnh tranh toàn cầu

Có khả năng suy nghĩ thấu đáo trong môi trường đa ngôn ngữ và văn hóa.

Tìm hiểu thêm

Ý thức trách nhiệm với môi trường

Nhận thức đúng đắn về các nhân tố tác động xấu đến môi trường & xã hội và đề ra phương pháp phát triển bền vững.

Tìm hiểu thêm

Hiểu biết văn hóa và xã hội

Là thành viên có trách nhiệm trong các cộng đồng địa phương, quốc gia, quốc tế và các cộng đồng chuyên biệt.

Tìm hiểu thêm

Năng động & đam mê học hỏi

Không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng để luôn đáp ứng yêu cầu công việc và nhu cầu phát triển bản thân.

Tìm hiểu thêm

Sáng kiến

Có khả năng xây dựng, cải tiến và phát triển những ý tưởng, sản phẩm hoặc phương thức làm việc mới.

Tìm hiểu thêm