Lý do làm việc tại RMIT Việt Nam

Lý do làm việc tại RMIT Việt Nam

Trải nghiệm của một đời

Đối với nhiều nhân viên, làm việc tại RMIT Việt Nam là một trải nghiệm độc đáo, chỉ có một lần trong đời. Khi bạn đi trên đường và có ai đó nghe nói bạn đang làm tại RMIT Việt Nam, bạn sẽ không chỉ được đánh giá cao mà còn nhận được sự quan tâm và tôn trọng.

Ngoài lương, bạn còn nhận được nhiều lợi ích khác khi làm việc trong cộng đồng trường đại học quốc tế năng động này.

Đối với các nhân viên Việt Nam, các lợi ích cộng thêm gồm:

  • Phụ cấp tiền ăn hàng tháng
  • Đồng phục HAY phụ cấp quần áo hàng tháng
  • Thưởng Tết (lương tháng 13)