Lịch trình hoạt động Ngày hội Thông tin (Cơ sở Nam Sài Gòn) 2013

Lịch trình hoạt động Ngày hội Thông tin (Cơ sở Nam Sài Gòn) 2013

Xem thông tin về Ngày Hội Thông Tin 2014 ở trường đại học RMIT tại đây.

Vui lòng tải Lịch trình hoạt động chi tiết Ngày hội Thông tin bên dưới để biết chính xác thời gian, địa điểm cho từng hoạt động, hoặc đọc thông tin chung tại đây

Tòa nhà học thuật 1 – Khai phá những cơ hội mới

Tòa nhà học thuật 2 – Khai phá vùng trời kiến thức

  • Quầy thông tin các chương trình học
  • Phiên thảo luận chương trình học
  • Gặp gỡ Cựu sinh viên
  • Khảo sát online
  • Triển lãm hoạt động học tập sinh viên
  • Nơi bắt đầu tour tham quan có hướng dẫn

Tòa nhà 9 và Khu phức hợp Giải trí và Sự kiện– Khai phá sự nhiệt tình

Tại sân trường – Khai phá sự năng động

  • Quầy chụp hình Fotomoto
  • Hoạt động biểu diễn của sinh viên
  • Cơ hội chụp ảnh để KHAI PHÁ TIỀM NĂNG với những chìa khóa trang trí!

Trở lại trang Sự kiện