Học tập và giảng dạy ở RMIT Việt Nam

Học tập và giảng dạy ở RMIT Việt Nam

Nền giáo dục tại RMIT

RMIT Việt Nam cam kết mang đến trải nghiệm học tập toàn diện, tương tác và hòa nhập với phương châm giảng dạy lấy sinh viên làm trọng tâm. Mô hình dạy và học tại RMIT Việt Nam dựa trên những hình mẫu giáo dục tối ưu nhất trên thế giới, thể hiện qua quá trình học tại lớp, học trực tuyến có hướng dẫn, tự học và học nhóm, bên cạnh việc tập trung phát triển các kỹ năng nghề nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp tại RMIT Việt Nam, bạn sẽ được nhận bằng đại học có giá trị toàn cầu từ Đại học RMIT. Kết quả học tập và phương pháp đánh giá trong các môn học giảng dạy tại Việt Nam hoàn toàn tương đồng với chương trình tại RMIT Melbourne. Theo đó, chương trình học tại RMIT Việt Nam được giám sát và liên tục cải tiến để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng chung của Đại học RMIT cũng như yêu cầu từ chính phủ Việt Nam và Úc.

Đội ngũ giảng viên giàu năng lực cùng bề dày kinh nghiệm tại RMIT Việt Nam sẽ liên tục cộng tác cùng các đồng nghiệp tại RMIT Melbourne điều chỉnh các tài liệu, giáo trình từ Melbourne sẽ được giảng dạy tại Việt Nam, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình giảng dạy và học tập tại RMIT Việt Nam. Các giảng viên và giáo sư của RMIT Việt Nam được tạo cơ hội để không ngừng trau dồi chuyên môn như một phần trong công việc.

Trải nghiệm của sinh viên tại RMIT Việt Nam là hoàn toàn khác biệt bởi:

  • Các hoạt động học tập tương tác khuyến khích tư duy phản biện, sáng tạo và học tập nhóm.
  • Phương pháp đánh giá thực tiễn phản ánh năng lực cần thiết cho sự nghiệp tương lai và thúc đẩy sinh viên vận dụng kiến ​​thức thay vì chỉ ghi nhớ.
  • Các tài liệu và hoạt động học tập trực tuyến giàu tính tương tác cung cấp cho sinh viên kiến thức thực tế, mới nhất về ngành học dựa trên bối cảnh của ngành tại Việt Nam và toàn cầu.
  • Trải nghiệm doanh nghiệp thông qua chương trình thực tập, học tập kết hợp thực tiễn (WIL) và các hoạt động thực tế khác mang lại cho sinh viên ưu thế về kinh nghiệm trong ngành.
  • Dịch vụ hỗ trợ toàn diện các kỹ năng học tập và kỹ năng mềm giúp sinh viên sẵn sàng cho cuộc sống và công việc, từ hàng loạt cơ hội tích luỹ cho hồ sơ năng lực cá nhân, đến dịch vụ hỗ trợ học tập một kèm một.
  • Trình độ sử dụng tiếng Anh được liên tục trau dồi đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của nền giáo dục bậc đại học.
  • Cái nhìn quốc tế song hành cùng quá trình toàn cầu hóa trên thế giới cũng như trang bị cho sinh viên khả năng thích ứng với bối cảnh toàn cầu.
  • Cơ sở vật chất, công nghệ, nguồn tài nguyên và hệ thống vận hành vượt trội cho phép nâng cao quy trình giảng dạy và học tập.

Tìm hiểu thêm về năng lực của sinh viên tốt nghiệp từ RMIT: