Học tập và giảng dạy ở RMIT Việt Nam

Học tập và giảng dạy ở RMIT Việt Nam

Dạy và học tại RMIT Việt Nam

Đại học RMIT Việt Nam cam kết đem đến nền giáo dục chất lượng. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học tại RMIT Việt Nam sẽ nhận được bằng cấp toàn cầu do Đại học RMIT tại Melbourne cấp. Các mục tiêu học tập cũng như quy chuẩn đánh giá môn học tại Việt Nam giống với các chương trình được giảng dạy tại Đại học RMIT, Melbourne.

Giảng viên tại RMIT Việt Nam cộng tác cùng giảng viên Đại học RMIT Melbourne hiệu chỉnh giáo trình được chuẩn bị tại Melbourne cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam, đồng thời hỗ trợ quá trình dạy và học tại RMIT Việt Nam. Vai trò học thuật của các giảng viên tại RMIT Việt Nam là tập trung nâng cao chất lượng của quá trình dạy và học bằng những phương pháp học sáng tạo.

Mô hình dạy và học tại RMIT Việt Nam dựa trên các phương pháp quốc tế xuất sắc nhất như trải nghiệm học tập tại lớp học, hướng dẫn học trực tuyến và quá trình tự học của sinh viên, cũng như học theo nhóm.

Dạy và học tại Đại học RMIT Việt Nam có những đặc điểm sau:

  • Học tập lấy sinh viên làm trọng tâm nhằm ghi nhận và phản ánh phong cách học khác nhau của mỗi sinh viên.
  • Nội dung liên quan đến các vấn đề thực tế hiện tại, phản ánh được bối cảnh Việt Nam cũng như thế giới, nơi sinh viên đang (sẽ) sống và làm việc.
  • Trang bị cho sinh viên năng lực làm việc chuyên nghiệp, trở thành công dân có ích và đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.
  • Trình độ Anh ngữ thành thạo, đáp ứng chuẩn quốc tế trong học đại học.
  • Kết quả học tập thể hiện kiến thức vững chắc, cũng như khả năng áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học vào thực tế.
  • Bối cảnh quốc tế vừa phản ánh xu hướng toàn cầu hóa thế giới ngày nay, vừa trang bị cho sinh viên RMIT Việt Nam khả năng sống và làm việc trong môi trường toàn cầu.
  • Được hỗ trợ bởi trang thiết bị, công nghệ, tài liệu và các hệ thống xuất sắc, giúp nâng cao quá trình dạy và học.
  • Là một phần của quá trình học tập liên tục suốt đời và đa dạng.
  • Liên tục kiểm tra, đánh giá và cải tiến nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Đại học RMIT, cũng như yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và Úc.
  • Nhân viên có năng lực, là chuyên gia trong từng chuyên ngành cụ thể, được huấn luyện phương pháp dạy và học theo chuẩn của trường, cũng như thường xuyên phát triển chuyên môn trong quá trình làm việc tại RMIT Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về các kỹ năng đặc trưng của cựu sinh viên đại học RMIT: