Những mốc thời gian quan trọng của sinh viên

Có 03 kỳ nhập học mỗi năm tại RMIT Việt Nam

 • Tháng 02
 • Tháng 06
 • Tháng 10

Xin lưu ý, số lượng tuyển sinh tùy thuộc vào số lượng sinh viên được nhận cho mỗi ngành học, và một số ngành có thể nhận đủ sinh viên trước hạn chót nộp hồ sơ. Chúng tôi khuyến khích học sinh nộp hồ sơ sớm nhất có thể để nhận được thư mời nhập học từ nhà trường vào đúng kỳ học mong muốn.

Nếu bạn đủ điều kiện nhập học nhưng ngành học bạn chọn không còn chỗ cho kỳ nhập học mong muốn, chúng tôi sẽ cố gắng cho bạn lời mời nhập học cho học kỳ tiếp theo, hoặc bạn sẽ được đưa vào danh sách chờ cho kỳ học mong muốn của mình và RMIT sẽ thông báo ngay cho bạn khi xuất hiện vị trí trống.

Những mốc thời gian quan trọng

Kỳ nhập học Tháng 02 - 2023

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/02 (hoặc đến khi ngành học nhận đủ hồ sơ)
 • Bắt đầu đăng kí môn học: 16/01
 • Hạn cuối đăng kí môn học: 17/03
 • Đăng kí thời khoá biểu: 23/02
 • Tuần định hướng: 27/02-03/03
 • Ngày khai giảng: 06/03

Kỳ nhập học Tháng 06 - 2023

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/06 (hoặc đến khi ngành học nhận đủ hồ sơ)
 • Bắt đầu đăng kí môn học: 22/05
 • Hạn cuối đăng kí môn học: 28/07
 • Đăng kí thời khoá biểu: 22/06
 • Tuần định hướng: 26-30/06
 • Ngày khai giảng: 03/07

Kỳ nhập học Tháng 10 - 2023

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/10 (hoặc đến khi ngành học nhận đủ hồ sơ)
 • Bắt đầu đăng kí môn học: 18/9
 • Hạn cuối đăng kí môn học: 10/11
 • Đăng kí thời khoá biểu: 19/10
 • Tuần định hướng: 23-27/10
 • Ngày khai giảng: 30/10

Tải xuống lịch học

Vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh để được tư vấn cụ thể về trường hợp của bạn

Phòng tuyển sinh Cơ sở Nam Sài Gòn 

Tel: (+84) 28 3776 1369

Email: enquiries@rmit.edu.vn

Phòng tuyển sinh Cơ sở Hà Nội

Tel: (+84) 24 3726 1460

Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn