Những mốc thời gian quan trọng của Chương trình Dự bị Đại học

Những ngày học chính và các hạn chót cho học viên của Chương trình Dự bị Đại học tại RMIT.

Học kỳ 1 của Chương trình Dự bị Đại học (Tháng hai 2023 - Tháng sáu 2023)

Ngày Sự kiện hoặc hạn chót
19/12/2022 Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký
30/01/2022 - 03/02/2023 Tuần hội định hướng
06/02 Học kỳ 1 bắt đầu
06/02 - 09/06 Thời gian dạy học
13/02 Hạn chót nhập học  - ngưng nhận hồ sơ cho Học kỳ 1, 2023 sau ngày này
17/02 Hạn chót đăng ký hoặc thay đổi các khoá học
24/02 Hạn chót đóng học phí
03/03

Census date – đây là ngày cuối cùng cho các sự lựa chọn như huỷ một khoá học hay bác bỏ quyết định nhập học mà không bị phạt hành chính. Các khóa học bị dừng vào hoặc trước census date sẽ không xuất hiện trên bảng điểm học tập của bạn

01/05 - 03/05 Nghỉ lễ Ngày Thống Nhất 
05/06  - 09/06 Thời gian đánh giá
09/06 Học kỳ 1 kết thúc
22/06 Công bố kết quả học kỳ

Học kỳ 2 của Chương trình Dự bị Đại học (Tháng tám 2023 - Tháng một 2024)

Ngày Sự kiện hoặc hạn chót 
17/07  Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký
14/08 - 18/08
Tuần định hướng 
21/08

Học kỳ 2 bắt đầu

21/08/2023 - 05/01/2024

Thời gian dạy học 

28/08 Hạn chót nhập học - ngưng nhận hồ sơ cho Học kỳ 2, 2023 sau ngày này
01/09 - 04/09 Nghỉ lễ Quốc Khánh Việt Nam 
01/09 Hạn chót đăng ký hoặc thay đổi các môn học
08/09 Hạn chót đóng học phí
15/09 Census date – đây là ngày cuối cùng sinh viên có thể huỷ một môn học hay hủy quyết định nhập học mà không bị phạt hành chính. Các môn học được hủy vào hoặc trước census date sẽ không xuất hiện trên bảng điểm học tập của sinh viên.
23/10 - 27/10 Nghỉ giữa học kỳ
25/12/2023 - 01/01/2024 Nghỉ lễ Giáng Sinh + Nghỉ Tết dương lịch
02/01 - 05/01/2024 Tuần kiểm tra và đánh giá cuối học kỳ
05/01/2024 Học kỳ 2 kết thúc
18/01/2024 Công bố kết quả học kỳ

Học kỳ 1 của Chương trình Dự bị Đại học (Tháng một 2024 - Tháng sáu 2024)

Ngày Sự kiện hoặc hạn chót
04/12/2023 Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký
18/12/2023 Sinh viên hiện tại bắt đầu đăng ký môn học cho năm 2024
15/01/2024 - 19/01/2024 Tuần định hướng
19/01 Sinh viên nhận thông tin về học phí học kỳ 1, 2024
22/01 Học kỳ 1 bắt đầu
22/01 - 07/06 Thời gian dạy học
29/01 Hạn chót nhập học  - ngưng nhận hồ sơ cho Học kỳ 1, 2024 sau ngày này
02/02 Hạn chót đăng ký hoặc thay đổi các môn học mà không bị phạt hành chính
08/02 - 16/02 Nghỉ Tết Nguyên Đán
09/02 Hạn chót đóng học phí
16/02 Census date – đây là ngày cuối cùng sinh viên có thể huỷ một môn học hay huỷ quyết định nhập học mà không bị phạt học phí. Các môn học được huỷ vào hoặc trước census date sẽ không xuất hiện trên bảng điểm học tập của sinh viên.
01/04 - 05/04 Nghỉ giữa học kỳ
18/04 Nghỉ lễ
30/04 - 01/05 Nghỉ lễ 
03/06  - 07/06 Tuần kiểm tra và đánh giá cuối học kỳ
07/06 Học kỳ 1 kết thúc
20/06 Công bố kết quả học kỳ

Học kỳ 2 của Chương trình Dự bị Đại học (Tháng tám 2024 - Tháng một 2025)

Ngày Sự kiện hoặc hạn chót 
08/07  Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký
12/08 - 16/08
Tuần định hướng 
16/08 Sinh viên nhận thông tin về học phí học kỳ 2, 2024
19/08

Học kỳ 2 bắt đầu

19/08/2024 - 03/01/2025

Thời gian dạy học 

26/08 Hạn chót nhập học - ngưng nhận hồ sơ cho Học kỳ 2, 2024 sau ngày này
30/08 Hạn chót đăng ký hoặc thay đổi các môn học mà không bị phạt hành chính
02/09 - 03/09 Nghỉ lễ Quốc Khánh Việt Nam 
06/09 Hạn chót đóng học phí
13/09 Census date – đây là ngày cuối cùng sinh viên có thể huỷ một môn học hay hủy quyết định nhập học mà không bị phạt học phí. Các môn học được hủy vào hoặc trước census date sẽ không xuất hiện trên bảng điểm học tập của sinh viên.
21/10 - 25/10 Nghỉ giữa học kỳ
23/12 - 27/12 Nghỉ lễ Giáng Sinh
30/12/2024 - 03/01/2025 Tuần kiểm tra và đánh giá cuối học kỳ
01/01/2025 Nghỉ lễ Tết Dương lịch
03/01/2025
Học kỳ 2 kết thúc
16/01/2025 Công bố kết quả học kỳ