Khám phá trải nghiệm học tập trực tuyến

RMIT đã làm mới phương pháp giảng dạy trực tuyến để sinh viên có thể tiếp tục việc học ngay hôm nay. Chúng tôi xây dựng một môi trường học tập linh hoạt trong mạng lưới toàn cầu, một cộng đồng hỗ trợ việc học và những kỹ năng thực tiễn cho sinh viên.

RMIT hiểu rõ đây là thời điểm khó khăn đối với tất cả mọi người. Việc lựa chọn giữa việc tiếp tục học bằng phương pháp trực tuyến để đảm bảo tiến độ, hay chờ đến khi được quay lại trường là một thử thách mà mọi sinh viên/học sinh tại Việt Nam đang phải đối mặt.

RMIT đã và đang giảng dạy trực tuyến được nhiều năm. Chúng tôi ở đây để giúp bạn hiểu rõ trải nghiệm học trực tuyến và đưa ra lựa chọn sáng suốt.

 

RMIT supports a digital skillset

Học tập trực tuyến tại RMIT

Tại RMIT, chúng tôi không muốn và sẽ không để sinh viên của mình phải lãng phí một kỳ hay nguyên cả năm học. Chúng tôi mong muốn không chỉ sinh viên của chúng tôi mà cả cộng đồng quốc tế cũng cần tiếp tục hành trình học tập một cách tốt nhất, trong thế giới biến động hiện tại.

 

Trải nghiệm học trực tuyến

Tham gia các cuộc thảo luận, làm việc nhóm, tham gia vào lớp học, nộp bài tập và bải kiểm tra - tất cả đều trực tuyến.

Chuẩn bị cho hành trang công việc và cuộc sống với những bài giảng của chuyên gia, hoạt động trực tuyến, hội thảo trên web, tư vấn với hội đồng chuyên gia doanh nghiệp và nhiều hơn nữa.

Bạn sẽ nhận được gì khi học trực tuyến?

Cổng thông tin học tập cá nhân của sinh viên

Sinh viên sẽ nhận được sự hỗ trợ học tập trực tuyến và nhiều tài liệu của môn học, bao gồm:
  • Tài liệu hỗ trợ môn học
  • Hướng dẫn cách kết nối vào hệ thống học online
  • Hỗ trợ học tập và hỗ trợ cá nhân khi bạn cần
  • Công cụ học online đơn giản và tài liệu đầy đủ, bao gồm các video thu lại những buổi học trực tiếp và các buổi học phụ đạo
  • Truy cập vào thư viện sách
  • Hỗ trợ IT

Mỗi ngành học được điều chỉnh cách giảng dạy trực tuyến phù hợp