Chương trình hỗ trợ tài chính vì ảnh hưởng COVID năm 2021

RMIT Việt Nam hỗ trợ khó khăn về tài chính cho sinh viên tương lai và sinh viên hiện tại bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

RMIT Việt Nam hỗ trợ tài chính cho sinh viên tương lai và sinh viên hiện tại bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Sinh viên trường RMIT Việt Nam (cả sinh viên bản xứ và sinh viên quốc tế) bị ảnh hưởng về tài chính do đại dịch COVID-19 có thể được đăng ký nhận hỗ trợ tài chính vì ảnh hưởng COVID năm 2021 cho:

 • Chi phí đi lại và cách ly 
 • Học phí 

Tổng quan

Chương trình hỗ trợ sinh viên RMIT nhập cảnh vào Việt Nam và đã chấp hành cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly có thu phí theo yêu cầu của nhà nước.  

Giá trị hỗ trợ: VND 30,000,000/ sinh viên (thanh toán một lần).

 

Điều kiện nộp học bổng

 • Sinh viên hiện đang theo học các chương trình đại học, sau đại học hoặc chương trình du học (Study Abroad) trong năm 2021. Không áp dụng đối với Unistart, Single Courses hoặc chương trình trao đổi.

 • Nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 30 tháng 10 năm 2020 để học trong năm học 2021.

 • Đã chấp hành cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly có thu phí theo yêu cầu của nhà nước. 

Tiêu chí xét

Chương trình hỗ trợ cho sinh viên dựa trên thư tự giới thiệu về bản thân, giấy tờ chứng minh việc nhập cảnh và cách ly tập trung tại cơ sở cách ly có thu phí, và kết quả học tập. Đại học RMIT Việt Nam có toàn quyền quyết định đối với khoản hỗ trợ này. 

 

Yêu cầu hồ sơ 

Để được xem xét hỗ trợ chương trình này, sinh viên cần nộp các giấy tờ sau: 

 1. Thư giới thiệu bản thân và trình bày hoàn cảnh của mình 
 2. Các giấy tờ khác gồm có:  
  • Vé máy bay 
  • Thẻ lên máy bay
  • Giấy chứng nhận hoàn tất cách ly 
  • Hóa đơn ghi rõ chi phí cách ly do cơ sở cách ly cấp

 

Cách thức nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ qua mẫu đơn trực tuyến trước ngày hạn chót của mỗi học kỳ.

 

Các mốc thời gian

Học kỳ 1-2021
 • Ngày mở hồ sơ đăng ký: 22/03/2021

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 02/04/2021

 • Ngày công bố kết quả: 19/04/2021

 

Học kỳ 2-2021
 • Ngày mở hồ sơ đăng ký: 22/03/2021

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 25/06/2021

 • Ngày công bố kết quả: 09/07/2021

 

Học kỳ 3-2021
 • Ngày mở hồ sơ đăng ký: 22/03/2021

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 17 giờ ngày 15/10/2021

 • Ngày công bố kết quả: 30/10/2021

Tổng quan 

Chương trình hỗ trợ học phí dành cho sinh viên trường RMIT Việt Nam gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi sinh viên đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi môn học trong học kỳ được cấp. 

 

Điều kiện nộp hồ sơ 

 • Sinh viên hiện đang theo học các chương trình đại học, sau đại học hoặc chương trình du học (Study Abroad) trong năm 2021. Không áp dụng đối với Unistart, Single Courses hoặc chương trình trao đổi. 

 • Gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

 

Tiêu chí xét duyệt 

Hồ sơ của các ứng viên sẽ được xét duyệt dựa trên  thư tự giới thiệu về bản thân, giấy tờ chứng minh khó khăn về tài chính, và kết quả học tập. Đại học RMIT Việt Nam có toàn quyền quyết định đối với khoản hỗ trợ này.  

 

Yêu cầu hồ sơ 

Để được xem xét hỗ trợ chương trình này, sinh viên cần nộp các giấy tờ sau:  

 1. Thư giới thiệu bản thân, trình bày hoàn cảnh của mình và nhu cầu cần hỗ trợ 

 1. Các giấy tờ chứng minh khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19 

 • Giấy tờ xác nhận thất nghiệp (xác nhận từ người sử dụng lao động) 

 • Giấy tờ chứng minh giảm thu nhập (sao kê ngân hàng/ xác nhận thu nhập/ hồ sơ đóng thuế 6 tháng gần nhất)  

 • Các giấy tờ chứng minh tài chính khác (sổ tiết kiệm ngân hàng, chứng nhận sở hữu tài sản) nếu có. 

Sinh viên cần nộp hồ sơ cho từng học kỳ đăng ký hỗ trợ tài chính. 

 

Cách nộp hồ sơ  

Nộp hồ sơ qua mẫu đơn trực tuyến trước ngày hạn chót của mỗi học kỳ. 

 

Những mốc thời gian quan trọng 

Học kỳ 1-2021 
 • Ngày mở hồ sơ đăng ký: 29/04/2021 

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 5 giờ chiều ((GMT+7) ngày 18/05/2021 

 • Ngày công bố kết quả: 04/06/2021 

Học kỳ 2-2021 
 • Ngày mở hồ sơ đăng ký: 29/04/2021 

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 5giờ chiều ((GMT+7) ngày 31/05/2021 

 • Ngày công bố kết quả: 21/06/2021 

Học kỳ 3-2021 
 • Ngày mở hồ sơ đăng ký: 29/04/2021 

 • Hạn cuối nộp hồ sơ:  5 giờ chiều ((GMT+7) ngày 20/09/2021 

 • Ngày công bố kết quả: 01/11/2021