Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế

Mở hồ sơ đăng ký

15/11/2021

Hạn nộp hồ sơ

Học kỳ 1: 27/12/2021

Học kỳ 2: 25/04/2022

Học kỳ 3: 22/08/2022

Giá trị học bổng

25% & 50% học phí chương trình đại học

Suất học bổng

6 x 50% 

8 x 25%

Thời gian

Toàn bộ chương trình

Tổng quan

Học bổng dành riêng cho sinh viên đến từ tất cả các nước trừ Việt Nam đạt thành tích học tập xuất sắc và đăng ký theo học chương trình Cử nhân tại trường Đại học RMIT Việt Nam:

Học kỳ 1-2022:

 • 50% học phí chương trình đại học: 02 suất học bổng
 • 25% học phí chương trình đại học: 03 suất học bổng

Học kỳ 2-2022:

 • 50% học phí chương trình đại học: 02 suất học bổng
 • 25% học phí chương trình đại học: 02 suất học bổng

Học kỳ 3-2022:

 • 50% học phí chương trình đại học: 02 suất học bổng
 • 25% học phí chương trình đại học: 03 suất học bổng

Điều kiện ứng tuyển học bổng

 • Là công dân tất cả các nước, trừ quốc tịch Việt Nam;
 • Đạt điểm trung bình lớp 12 từ 75% trở lên hoặc tương đương; 
 • Phải thỏa được các yêu cầu đầu vào của ngành học;
 • Chứng nhận trình độ tiếng Anh còn thời hạn: IELTS học thuật 6.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0), hoặc tương đương. Trong trường hợp bạn theo học hệ tiếng Anh khác, vui lòng xem Bảng yêu cầu điều kiện tiếng Anh tương đương.

Các mốc thời gian quan trọng

Học kỳ 1-2022

 • 5 giờ chiều (GMT+7), 27/12/2021: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
 • 17/01/2022: Công bố kết quả học bổng

Học kỳ 2-2022

 • 5 giờ chiều (GMT+7), 25/04/2022: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
 • 16/05/2022: Công bố kết quả học bổng

Học kỳ 3-2022

 • 5 giờ chiều (GMT+7), 22/08/2022: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
 • 12/09/2022: Công bố kết quả học bổng

 

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng, vui lòng tìm hiểu Điều khoản và điều kiện học bổng của RMIT Việt Nam.

1. Chọn chương trình học bổng

2. Kiểm tra điều kiện

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ

a woman smiling in a lecture hall

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hoặc kết quả về học bổng của bạn, xin liên hệ với bộ phận học bổng tại  scholarships@rmit.edu.vn.