Học bổng Ngành Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu

Ngày mở đăng kí

15/03/2021

Hạn nộp hồ sơ

5 pm - 06/09/2021

 

Giá trị học bổng

50% học phí chương trình thạc sĩ

Number of scholarships

8

Thời gian

Toàn bộ chương trình

Tổng quan

Học bổng ngành Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu được trao dựa trên thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc, sự đóng góp cho cộng đồng, khả năng lãnh đạo và nhu cầu tài chính.

Đại học RMIT trao sáu suất học bổng cho sinh viên đăng ký nhập học kỳ tháng 10/2021 nhằm thu hút nhóm sinh viên đa dạng từ các tổ chức phi lợi nhuận, tư nhân và nhà nước. 

Lưu ý: Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi giá trị và phân bổ lại các học bổng.

Điều kiện nộp học bổng

Thỏa được các yêu cầu đầu vào của ngành Thạc sĩ Thương mại Toàn cầu.

 

Tiêu chí xét học bổng

Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập, kinh nghiệm làm việc, những đóng góp cho cộng đồng, khả năng lãnh đạo và sự cần thiết về hỗ trợ tài chính.


Hồ sơ học bổng

Ngoài đơn nhập học, bạn cần nộp những tài liệu sau cho quy trình xét tuyển học bổng:

1. Một thư tự giới thiệu bản thân không quá 500 chữ trình bày rõ:

  • Chương trình thạc sĩ của Đại học RMIT sẽ giúp bạn đạt mục tiêu học tập cũng như nghề nghiệp như thế nào
  • Kế hoạch tương lai của bạn
  • Lý do vì sao bạn là ứng viên phù hợp của học bổng này

2. Một bản sao sơ yếu lý lịch.

3. Hai thư giới thiệu từ quản lý, đồng nghiệp hoặc giảng viên trường mà bạn đã theo học.

Lưu ý: RMIT Việt Nam chỉ xem xét những hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu và nộp đúng hạn.


 

Các mốc thời gian quan trọng

  • 5 giờ chiều, thứ Hai ngày 06/09/2021: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
  • Ngày 15 - 22/09/2021: Phỏng vấn ứng viên *
  • Ngày 27/09/2021: Công bố kết quả học bổng

* Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên được chọn để mời dự phỏng vấn và ngày phỏng vấn có thể thay đổi.  


 

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Để chuẩn bị tốt hồ sơ ứng tuyển học bổng, vui lòng đọc “Điều khoản và điều kiện học bổng”.

1. Chọn chương trình học bổng

2. Kiểm tra điều kiện

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ

Text And Media Image

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hoặc kết quả về học bổng của bạn, xin liên hệ với bộ phận học bổng tại  scholarships@rmit.edu.vn.