Học bổng Thạc sĩ cho các ngành Kinh doanh

Hạn nộp hồ sơ

Sem 1: 09/01/2020

Sem 2: 22/05/2020

Sem 3: 18/09/2020

Giá trị học bổng

25% học phí chương trình thạc sĩ

Suất học bổng

14

Thời gian

Toàn bộ chương trình

Tổng quan

Bạn thành đạt và nuôi những khát vọng lớn? RMIT Việt Nam dành tặng nhiều suất học bổng thạc sĩ cho những lãnh đạo tài năng muốn phát triển sự nghiệp.

Học kỳ 1-2020

 • Cơ sở Nam Sài Gòn: 04 suất học bổng trị giá 25% học phí chương trình Thạc sĩ

Học kỳ 2-2020

 • Cơ sở Hà Nội: 03 suất học bổng trị giá 25% học phí chương trình Thạc sĩ

Học kỳ 3-2020

 • Cơ sở Nam Sài Gòn: 04 suất học bổng trị giá 25% học phí chương trình Thạc sĩ
 • Cơ sở Hà Nội: 03 suất học bổng trị giá 25% học phí chương trình Thạc sĩ

Lưu ý: Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi giá trị và phân bổ lại các học bổng.

Điều kiện nộp học bổng

Thỏa được các yêu cầu đầu vào của các ngành học Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế, hoặc Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Tiêu chí xét học bổng

Học bổng được xét dựa trên kết quả học tập, kinh nghiệm làm việc, những đóng góp cho cộng đồng, tiềm năng lãnh đạo và sự cần thiết về hỗ trợ tài chính.

Các mốc thời gian quan trọng

Kỳ học 1-2020

 • 5 giờ chiều, thứ Năm ngày 09/01/2020: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
 • Ngày 15-20/01/2020: Phỏng vấn ứng viên *
 • Ngày 03/02/2020: Công bố kết quả học bổng

Kỳ học 2-2020

 • 5 giờ chiều, thứ Sáu ngày 22/05/2020: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
 • Ngày 27/05 - 03/06/2020: Phỏng vấn ứng viên *
 • Ngày 15/06/2020: Công bố kết quả học bổng

Kỳ học 3-2020

 • 5 giờ chiều, thứ Sáu ngày 18/09/2020: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng
 • Ngày 13 - 30/09/2020: Phỏng vấn ứng viên *
 • Ngày 05/10/2020: Công bố kết quả học bổng

* Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên được chọn để mời dự phỏng vấn. Ngày phỏng vấn có thể thay đổi.  


 

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Để chuẩn bị tốt hồ sơ ứng tuyển học bổng, vui lòng đọc “Điều khoản và điều kiện học bổng”.

Text And Media Image

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hoặc kết quả về học bổng của bạn, xin liên hệ với bộ phận học bổng tại  scholarships@rmit.edu.vn.