Các bước nộp hồ sơ - Học bổng Quản trị Doanh nghiệp Thời trang cho cơ sở Hà Nội

1. Nộp hồ sơ đăng ký nhập học

2. Nhận mã số hồ sơ đăng ký nhập học

3. Nộp đơn đăng ký học bổng trực tuyến

Lưu ý Tính năng nộp đơn ứng tuyển học bổng qua trang myRMIT sẽ sớm được triển khai. Trong thời gian chuyển tiếp, ứng viên vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây để nộp đơn.

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học vào Đại học RMIT Việt Nam.

Đây là hồ sơ đăng ký nhập học cho chương trình cử nhân tại Đại học RMIT Việt Nam. RMIT sẽ thông báo kết quả hồ sơ đăng ký nhập học của bạn trong vòng 10 ngày làm việc.

Bước 2: Nhận mã số hồ sơ đăng ký nhập học

Bạn sẽ nhận được mã số hồ sơ đăng ký nhập học từ Chuyên viên tư vấn chương trình của bạn sau 2-3 ngày làm việc kể từ thời điểm bạn nộp hồ sơ đăng ký nhập học thành công.

Bước 3: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến

Bạn cần có mã hồ sơ đăng ký nhập học và Hồ sơ thể hiện năng lực như yêu cầu để hoàn thành bước này.

Học bổng Quản trị Doanh nghiệp Thời trang cho cơ sở Hà Nội - Hồ sơ học bổng:

Để đăng ký học bổng này, bạn phải nộp 2-3 tác phẩm sáng tạo, nghệ thuật và/hoặc truyền thông của bạn trong Hồ sơ thể hiện năng lực ở định dạng kỹ thuật số (Digital Creative Portfolio). Các tác phẩm này có thể liên quan một phần, hoặc toàn bộ đến thời trang và/hoặc ngành thời trang. Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo cho phép sinh viên có năng lực sáng tạo vượt trội nhưng có thể không đạt điểm cao trong các môn học truyền thống ở trường trung học được thể hiện sản phẩm của bản thân. 

Bạn nên tập hợp Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo cẩn thận và tập trung thể hiện bản thân bạn, đồng thời, thể hiện đam mê sáng tạo và thời trang của bản thân thông qua các tác phẩm này. Hồ sơ không nên tập hợp các tác phẩm rời rạc. Chúng tôi khuyến khích bạn tập trung vào chất lượng của các tác phẩm thay vì số lượng. 

Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo có thể gồm một số thể loại sau:

  • Thiết kế đồ họa hoặc tác phẩm nhiếp ảnh; 
  • Bản vẽ, bản phác họa thiết kế thời trang hoặc hình ảnh của các tác phẩm thời trang hoặc mẫu rập; 
  • Các thiết kế tương tác như trang web, v.v. 
  • Bất kỳ tác phẩm thiết kế tâm đắc nào do bạn thực hiện. 

Quan trọng nhất, Hồ sơ năng lực sáng tạo của bạn cần được sắp xếp phù hợp để truyền tải được ý tưởng đằng sau các tác phẩm. Một hồ sơ năng lực tốt phải thể hiện được bạn là ai, các tác phẩm thể hiện sự sáng tạo của bạn và vì sao bạn xứng đáng giành được Học bổng này. 

Định dạng: Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo có thể là một file video với thời lượng không quá ba phút hoặc các định dạng số khác với dung lượng không quá 30 MB. Hồ sơ phải gồm một trang bìa ghi rõ "Digital Creative Portfolio" cùng tên của bạn, và trang mục lục. Hồ sơ thể hiện năng lực sáng tạo cần được đăng lên một kênh trực tuyến như Vimeo hoặc YouTube hoặc bất kỳ kho lưu trữ trực tuyến nào như Google Drive, và nộp dưới dạng đường dẫn. Các phương thức nộp hồ sơ khác ngoài hình thức trực tuyến đều không được chấp nhận.

Lưu ý: Tất cả các tác phẩm trong hồ sơ đều phải do chính ứng viên sáng tác và trình bày bằng tiếng Anh.

Lưu ý quan trọng

Hồ sơ đăng ký học bổng của bạn chỉ được xem là đủ điều kiện khi:

  • Bạn có mã số hồ sơ đăng ký nhập học từ RMIT Việt Nam
  • Bạn cung cấp bảng điểm ba năm cuối của chương trình trung học phổ thông (hoặc tương đương) và kết quả Tiếng Anh cho Chuyên viên tư vấn chương trình của bạn (bộ phận Tuyển sinh) ở Bước 1 (hoặc bổ sung sau khi nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến) trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng*
  • Bạn cung cấp đầy đủ hồ sơ yêu cầu của học bổng (nếu áp dụng) trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (nếu áp dụng) có thể nộp bổ sung không trễ hơn ngày 30/08/2024

*Ứng viên tham dự kỳ thi International Baccalaureate vào tháng 5/2024 có thể nộp kết quả thi không trễ hơn ngày 09/07/2024. Ứng viên tham dự kỳ thi A-Level vào tháng 6/2024 có thể nộp kết quả thi không trễ hơn ngày 16/08/2024. Tuy nhiên, ứng viên cần đảm bảo đã nộp đầy đủ bảng điểm của lớp 10 và 11 (hoặc tương đương), và các giấy tờ khác theo yêu cầu của học bổng (nếu có) trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng.