Học bổng ngành Sản xuất phim kỹ thuật số

Mở hồ sơ đăng ký

04/01/2021

Hạn nộp hồ sơ

5 pm - 09/07/2021

Giá trị học bổng

50% học phí chương trình đại học

Số lượng học bổng

1

Công bố kết quả

30/09/2021

Tổng quan

Học bổng này dành riêng cho sinh viên tương lai đăng ký vào ngành Cử nhân Sản xuất phim kỹ thuật số, những bạn có thành tích học tập xuất sắc và tiềm năng sáng tạo.

Điều kiện nộp học bổng

  • Là công dân Việt Nam;
  • Đạt điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 7,0/10 trở lên, hoặc đạt 25 điểm trở lên trong kỳ thi International Baccalaureate, hoặc đạt 7 điểm trở lên của ba môn nâng cao trong kỳ thi GCE ‘A’ Levels (Vương quốc Anh) (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1);
  • IELTS (Học thuật) 6,5 trở lên (không kỹ năng nào dưới 6,0), hoặc trong trường hợp bạn theo học hệ tiếng Anh khác, vui lòng xem Bảng yêu cầu điều kiện tiếng Anh;
  • Đăng ký học ngành Cử nhân Sản xuất phim kỹ thuật số.

Hồ sơ học bổng

Ứng viên nộp một video với thời lượng một phút thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Video cần tập trung thể hiện bản thân bạn và qua đó thể hiện đam mê của bạn đối với lĩnh vực sản xuất phim kỹ thuật số. Video phải là nguyên tác của bạn và hoàn toàn do bạn tạo nên.

Ứng viên cần phải sáng tạo và nộp:

  1. Một đoạn phim nguyên bản/gốc có độ dài một phút trình bày niềm đam mê của mình trong lĩnh vực kể chuyện, dựng ảnh, và biên tập.
  2. Một đoạn phim có độ dài một phút trình bày đoạn phim gốc nêu trên được sáng tạo hoàn toàn bởi ứng viên.

Chủ đề cho đoạn phim gốc, định dạng và hướng dẫn cách nộp được thông báo trên trang web của ngành Sản xuất phim kỹ thuật số.

Lưu ý: Sau khi nhận học bổng, sinh viên không được chuyển sang ngành học khác.

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng, vui lòng tìm hiểu Điều khoản và điều kiện học bổng của RMIT Việt Nam.

1. Chọn chương trình học bổng

2. Kiểm tra điều kiện

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ

Lưu ý: Đại học RMIT có quyền thay đổi giá trị và phân bổ lại các suất học bổng.

Quy trình xét hồ sơ học bổng rất cạnh tranh vì số lượng học bổng hạn chế so với số lượng hồ sơ nộp. Do vậy, không phải bất cứ ứng viên đủ điều kiện nộp học bổng nào cũng sẽ nhận được học bổng.

a woman smiling in a lecture hall

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hoặc kết quả về học bổng của bạn, xin liên hệ với bộ phận học bổng tại  scholarships@rmit.edu.vn.