Cách thức nộp hồ sơ - Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học tại RMIT Việt Nam.

Bước 2: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến trước hạn cuối nộp hồ sơ học bổng và sau khi bạn đã nhận Thư mời nhập học của RMIT Việt Nam.