Chương trình UniSTART

Giới thiệu về UniSTART


Đường vào đại học không chỉ tồn tại duy nhất một lộ trình. Tại RMIT, bạn có nhiều sự lựa chọn để có thể chuyển tiếp lên chương trình Đại học với những hỗ trợ học tập tốt nhất.Trước khi chính thức bắt đầu chương trình cử nhân tại RMIT, bạn có thể lựa chọn phát triển kỹ năng tiếng Anh và học thuật của bản thân với các chương trình Tiếng Anh cho Đại học và UniSTART.

UniSTART* là chương trình gồm các lớp tiếng Anh cho Đại học và một số môn học được chọn từ ngành cử nhân.Bằng cách tăng dần số lượng môn học qua mỗi học kỳ, chương trình UniSTART sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành phù hợp với cường độ thích hợp, giúp bạn xây dựng kiến thức nền tảng và sự tự tin để chuyển tiếp lên chương trình cử nhân.

Tại sao học tiếng Anh tại RMIT Việt Nam?

UniSTART là gì?

Điều kiện nhập học chương trình UniSTART sẽ căn cứ vào thành tích học tập và khả năng tiếng Anh của sinh viên, điều này cho phép mỗi bạn chọn được chương trình học phù hợp với nhu cầu, năng lực của mình. Chẳng hạn, các sinh viên có điểm IELTS (Học thuật) 5.5+ có thể nhập học thẳng chương trình UniSTART. Ngoài ra, sinh viên có điểm IELTS (Học thuật) trên 6.0+ sẽ được miễn học kỳ đầu tiên và bắt đầu học kỳ hai với một hoặc hai môn cử nhân được thêm vào chương trình.

  • Bạn sẽ có thêm 25 giờ hỗ trợ học tập cho mỗi học kỳ trong UniSTART
  • Khi học chương trình cử nhân, bạn sẽ được miễn giảm các điểm tín chỉ cho những môn học đã hoàn thành trong chương trình UniSTART
  • Sinh viên có thể chuyển tiếp lên chương trình cử nhân khi hoàn thành chương trình UniSTART với điểm GPA từ 1.0 trở lên

*UniSTART là chương trình chuẩn bị cho đại học và không phải là chương trình được cấp bằng theo hệ thống văn bằng Úc

Cơ sở vật chất & Hỗ trợ