Chương trình UniSTART

Giới thiệu về UniSTART


Đường vào đại học không chỉ tồn tại duy nhất một lộ trình. Tại RMIT, bạn có nhiều sự lựa chọn để có thể chuyển tiếp lên chương trình Đại học với những hỗ trợ học tập tốt nhất.Trước khi chính thức bắt đầu chương trình cử nhân tại RMIT, bạn có thể lựa chọn phát triển kỹ năng tiếng Anh và học thuật của bản thân với các chương trình Tiếng Anh cho Đại học và UniSTART.

UniSTART* là chương trình gồm các lớp tiếng Anh cho Đại học và một số môn học được chọn từ ngành cử nhân.Bằng cách tăng dần số lượng môn học qua mỗi học kỳ, chương trình UniSTART sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành phù hợp với cường độ thích hợp, giúp bạn xây dựng kiến thức nền tảng và sự tự tin để chuyển tiếp lên chương trình cử nhân.

Tại sao học tiếng Anh tại RMIT Việt Nam?

UniSTART là gì?

Với cường độ học phù hợp, UniSTART là chương trình chuyển tiếp lên đại học giúp bạn có một nền tảng vững chắc nếu chưa có đủ điều kiện đầu vào trực tiếp. Chương trình bao gồm ba học kỳ, cho phép bạn học ba môn đầu của chương trình cử nhân cùng với ba cấp độ tiếng Anh cho Đại học.

Khóa học này sẽ giúp nâng tầm kỹ năng tiếng Anh của bạn để làm quen với môi trường đại học quốc tế, đồng thời cho bạn học trước một số môn trong chương trình cử nhân, tạo nền tảng giúp bạn tự tin theo kịp chương trình học. 

  • Riêng trong chương trình UniSTART, mỗi học phần Tiếng Anh cho Đại học còn được cộng thêm 25 giờ hỗ trợ học tập. Bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu về chương trình cử nhân đã chọn và khám phá cách để chinh phục bậc Đại học dễ dàng.

  • Khi chuyển tiếp lên Đại học, bạn sẽ được nhận toàn bộ tín chỉ của các môn học thuật đã hoàn thành trong khuôn khổ của UniSTART. 

  • Sinh viên có thể chuyển tiếp lên chương trình cử nhân khi hoàn thành chương trình UniSTART với điểm GPA từ 1.0 trở lên.

Đầu vào Chương trình UniSTART được xét theo điểm trung bình lớp 12 và trình độ Tiếng Anh của bạn.

*UniSTART là chương trình chuẩn bị cho đại học và không phải là chương trình được cấp bằng theo hệ thống văn bằng Úc

Cơ sở vật chất & Hỗ trợ