Chương trình Tiếng Anh và Chuyển tiếp Đại học

Học tiếng Anh từ trường đại học quốc tế

RMIT Việt Nam có nhiều chương trình tiếng Anh với các mức trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của nhiều đối tượng khác nhau như các sinh viên tương lai đang chuẩn bị cho môi trường đại học quốc tế hay các bạn học sinh muốn phát triển trình độ Anh ngữ. Ngoài ra, các khóa học tiếng Anh cho doanh nghiệp cũng được xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu đặc biệt của khối này.

Tại sao học tiếng Anh tại RMIT Việt Nam?

Chương trình

Cơ sở vật chất & hỗ trợ

sgs student recruitment hero shot

Liên hệ Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học

Nếu bạn không chắc chắn chương trình nào sẽ phù hợp với nhu cầu của bạn, các chuyên tư vấn viên của chúng tôi có thể giúp đỡ.