Tiến sĩ Kinh doanh

Mã chương trình

DR205

Thời gian

3-4 năm toàn thời gian

6-8 năm bán thời gian

Hình thức

Toàn thời gian

Bán thời gian

Cơ sở

RMIT Nam Sài Gòn

RMIT Hà Nội

Tổng quan

Là nhà nghiên cứu, bạn có thể tạo ra khác biệt thật sự cho xã hội.

Chương trình tiến sĩ kinh doanh là chương trình tiến sĩ nghiên cứu – điều này có nghĩa bạn sẽ phải thể hiện khả năng tư duy độc lập và nghiên cứu của bạn được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể và mới mẻ cho vốn tri thức hiện hữu.

Bạn sẽ phát triển các kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu tạo đà cho sự nghiệp nghiên cứu cũng như những công việc khác đòi hỏi kỹ năng hệ thống và phân tích phản biện.

Chương trình sẽ do Khoa Kinh doanh & Quản trị Đại học RMIT Việt Nam cùng Phân viện Sau đại học Kinh doanh và Luật Đại học RMIT Melbourne quản lý.

Bằng Tiến sĩ được xếp cấp 10 trong Hệ thống văn bằng Úc (AQF). Mục tiêu của chương trình tiến sĩ là áp dụng khối lượng kiến thức lớn vào nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển tri thức mới trong một hoặc nhiều lĩnh vực nghiên cứu.

Chuyên ngành

Đại học RMIT Việt Nam sẽ tuyển sinh dựa trên khả năng thực hiện nghiên cứu độc lập được thể hiện trong hồ sơ của ứng viên. Hồ sơ sẽ được xét duyệt với số lượng hạn chế tùy thuộc vào khả năng tham gia của đội ngũ hướng dẫn và tính phù hợp của đề tài được đề xuất. Để được xét duyệt cho chương trình Tiến sĩ tại Đại học RMIT Việt Nam, hồ sơ đăng ký của bạn phải thỏa mãn các điều kiện tuyển sinh và thuộc một trong những phạm vi nghiên cứu sau:

 

Cấu trúc chương trình

 • Hoàn thành môn học bắt buộc về phương pháp nghiên cứu
 • Tham gia tập huấn về tính trung thực và đạo đức trong nghiên cứu
 • Chọn môn học về kỹ thuật nghiên cứu định tính và định lượng
 • Hoàn thành luận án/dự án thể hiện đóng góp của nghiên cứu cho lĩnh vực đã chọn và khả năng trao đổi nghiên cứu phức tạp với người trong giới nghiên cứu và với cộng đồng, theo chuẩn quốc tế.

Học phí

 

VND

USD (tham khảo)

Toàn thời gian (3-4 năm)

300.950.000/ năm 13.042/ năm
 1. Học phí của từng học kỳ được tính theo Việt Nam đồng (VND).
 2. Mọi thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác đều sẽ được quy đổi thành Việt Nam đồng dựa trên tỉ giá trong ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn thanh toán bằng việc chuyển khoản. 
 3. Học phí tính theo đô la Mỹ CHỈ được áp dụng cho sinh viên quốc tế khi thanh toán học phí từ nước ngoài theo quy định của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.
 4. Học phí được thanh toán theo TỪNG HỌC KỲ (dựa trên số môn bạn học trong học kỳ đó).

Các chương trình ưu đãi học phí

 • Giảm 5% học phí cho sinh viên có anh chị em ruột, cha mẹ, vợ chồng đã hoặc đang học tại RMIT Việt Nam.
 • Giảm 10% học phí cho cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ tại RMIT hoặc các Đại học Úc.
 • Các chương trình ưu đãi học phí trên có thể áp dụng cho cả hai chương trình học phí năm học 2021 và học phí cố định. Sinh viên chỉ được chọn MỘT hương trình ưu đãi học phí duy nhất.

Quy trình nộp đơn

Bước 1. Chọn chương trình Tiến sĩ

Bước 2. Tìm hiểu điều kiện xét tuyển

Bước 3. Xác định đề cương nghiên cứu

Bước 4. Tìm người hướng dẫn

Bước 5. Xây dựng đề cương nghiên cứu

Bước 6. Nộp hồ sơ

Nếu cần trợ giúp, vui lòng liên hệ theo địa chỉ thư điện tử phd.enquiries@rmit.edu.vn.