Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế

Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế

Sinh viên quốc tế nhận học bổng năm 2018

Học bổng dành riêng cho sinh viên tất cả các nước đạt thành tích học tập xuất sắc và đăng ký theo học chương trình Cử nhân tại trường Đại học RMIT Việt Nam.

Giá trị học bổng

Lưu ý: Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi giá trị và phân bổ lại các suất học bổng.

Điều kiện ứng tuyển học bổng

Yêu cầu học thuật:

  • Hoàn thành chương trình lớp 12 ngoài Việt Nam;

  • Đạt điểm trung bình lớp 12 từ 75% trở lên hoặc tương đương; 

  • Phải thỏa được các yêu cầu đầu vào của ngành học.

Yêu cầu tiếng Anh:

Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học tại RMIT Việt Nam.

Bước 2: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến trước hạn cuối nộp hồ sơ học bổng và sau khi bạn đã nhận Thư mời nhập học của RMIT Việt Nam.

Các mốc thời gian quan trọng

Học kỳ 1-2019

  • 5 giờ chiều (GMT+7), thứ Hai ngày 17/12/2018: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng

  • Ngày 26/12/2018: Công bố kết quả học bổng

Học kỳ 2-2019

  • 5 giờ chiều (GMT+7), thứ Hai ngày 08/04/2019: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng

  • Ngày 22/04/2019: Công bố kết quả học bổng

Học kỳ 3-2019

  • 5 giờ chiều (GMT+7), thứ Hai ngày 05/08/2019: Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng

  • Ngày 19/08/2019: Công bố kết quả học bổng

Vui lòng tìm hiểu "Điều khoản và điều kiện học bổng" của RMIT Việt Nam.